Depression

En apopleksi kan medføre depression. Det er vigtigt at kende tegnene og reagere på dem.
Senest opdateret: 08. april kl. 03:44

Foto: Colourbox

Det er svært at skelne depressionssymptomer fra alle de andre neurologiske symptomer og problemer, apopleksien kan give. Derfor er det vigtigt at tale med en professionel, der kender til depression og apopleksi.

Når livet er en anstrengelse

En depression viser sig kort sagt som manglende lyst til alting. Livet virker glædesløst eller som en stor anstrengelse. Måske tænker man på døden som en mulighed for at slippe ud af det. Ofte sover man dårligt, når man har en depression, man spiser ikke så meget, og mange taber sig meget. Mange får også angstsymptomer som uro, rastløshed eller anfald af angstvoldende hovedpine, føleforstyrrelser eller svimmelhed.

De fysiske symptomer fejltolkes ofte som forbigående blodpropper eller iltmangel i hjernen. Det kan betyde, at den ramte lever et angstfyldt, indskrænket liv, baseret på en fejlantagelse. Derfor er det meget vigtigt at finde årsagen til de fysiske symptomer, der altså kan være en depression.

Øget sårbarhed

Depression efter en apopleksi kan i høj grad forklares af en øget sårbarhed, der opstår på grund af selve hjerneskaden. Det skadede område i hjernen giver ubalance og nedsat funktion, og det svækker den ramtes evne til at takle modgang og stress.

Mange symptomer på depression efter en hjerneskade skyldes, at kroppens serotoninfunktion er påvirket. Serotonin er vigtig for det psykiske velvære og den følelsesmæssige balance. Serotonin har også betydning for søvnen, kognitionen og motorikken.

Behandling

Før i tiden var det vanskeligt at behandle apopleksipatienter med antidepressiv medicin, fordi patienterne tålte dem dårligt og blev sløve eller fik hjerteforstyrrelser. I dag har man medikamenter, der virker godt og kan tåles af de fleste. Mange af dem er medikamenter, der kaldes serotoningenoptagelseshæmmere eller SSRI.

Man ved ikke præcist, hvornår det er bedst at begynde den antidepressive behandling, men der kan være en gevinst ved at starte meget tidligt efter apopleksien. Tal altid med en læge, hvis der er mistanke om depression.

Læs mere

Hver tredje med apopleksi får en depression

Ud i det blå - lys

Kilde

Apopleksi – sygdom, behandling og organisation, Munksgaard, 2012