Banner Strokelinjen 34 10 20 30
Stroke eller anden erhvervet hjerneskade er en livsomvæltende begivenhed for hele familien, og mange oplever at stå alene med spørgsmål og stor usikkerhed både under og efter indlæggelsen. Det er meget let at miste orienteringen i forløbet, og samtidig forholde sig til en helt ny livssituation.
StrokeLinjen giver dig mulighed for at tale med et menneske, som har tid til de svære samtaler, som kan skabe et trygt rum til dig, og hjælpe dig med at identificere, det som er vigtigt for dig igennem en fortrolig samtale.
StrokeLinjen rådgivning. viser to rådgivere der taler i telefon
Billede med ikon for Strokelinjen

StrokeLinjen tlf.: 34 10 20 30 eller Sms: 12 76 003

Mandag kl. 9.30-12.00 & kl. 12.30-16.00
Tirsdag kl. 9.30-12.00 & kl. 12.30-16.00
Onsdag kl. 10.00-12.00 & kl. 12.30-15.30
Torsdag kl. 9.30-12.00 & kl. 12.30-14.00
Fredag kl. 9.30-12.00 & kl. 12.30-14.00

StrokeLinjen

Hvad er StrokeLinjen? Læs her, ring til vores rådgivning på 34 10 20 30 eller sms på 12 76 003

Kort om StrokeLinjen

StrokeLinjen er et tilbud om oplysning og rådgivning.

Emner som mange kommer ind på er

 • Forebyggelse af stroke,
 • Hvad er stroke
 • Behandling af stroke og anden erhvervet hjerneskade,
 • Genoptræning
 • Livet efter stroke eller anden erhvervet hjerneskade

Stroke eller anden erhvervet hjerneskade er en livsomvæltende begivenhed for hele familien, og mange oplever at stå alene med spørgsmål og stor usikkerhed både under og efter indlæggelsen. Det er meget let at miste orienteringen i forløbet, og samtidig forholde sig til en helt ny livssituation.

StrokeLinjen giver dig mulighed for at tale med et menneske, som ikke kender dig eller dine nærmest. Det kan være et frirum til dig .

Rådgivningen

Du kan modtage personlige rådgivning på

 • telefon 34 10 20 30,
 • sms på 12 76 003

Her kan du tale/skrive med enten socialrådgiver, neuropsykolog, sygeplejerske, diætist eller jurist.

Hvis du gerne vil have et Teams-møde, fordi I er flere eller du har afasi eller har nemmere ved den direkte kontakt, kan vi også tilbyde det.

Du vil modtage hjælp til selvhjælp i StrokeLinjen.

En samtale kan blive fulgt op af en mail med den vigtigste information fra samtalen, hvis det vurderes nødvendigt.

StrokeLinjens rådgivere kan nogen gange tilbyde, at læse med og give feedback, hvis du fx har lavet en skriftlig henvendelse til kommunen.

I ganske særlige og sjældne tilfælde kan vi give en udvidet rådgivning til dig uden nære pårørende, et stærkt netværk, eller på anden vis er i vanskeligheder. I de tilfælde vil der altid skulle ske en visitation på et rådgivningsmøde.

Hvem kan bruge StrokeLinjen?

Alle kan henvende sig til StrokeLinjen. Det kan være du er  interesseret i stroke,  i risikogruppen for stroke, strokeramte eller har anden erhvervet hjerneskade,  pårørende, fagpersoner eller studerende.

Vi følger løbende op på brugen af StrokeLinjen og tilpasser StrokeLinjen derefter.

Find viden på hjemmesiden

StrokeLinjens anden del er et vidensunivers på denne hjemmeside. Målgruppen er både ramte, deres pårørende og den almindeligt interesserede dansker, som har spørgsmål eksempelvis om forebyggelse eller lignende. Hjemmesiden vil desuden rumme en vidensbank for studerende og sundhedsprofessionelle.

Red Hjernen

StrokeLinjens målsætning er at øge befolkningens viden om stroke, og den er støttet af TrygFonden. StrokeLinjen er med til at udbrede symptomkampagnen Red Hjernen i samarbejde med TrygFonden og Dansk Råd for Genoplivning.

StrokeLinjen støttes økonomisk af TrygFonden.

Værdier og etik i StrokeLinjen

Læs om hvilke værdier StrokeLinjen arbejder ud fra og hvilke etiske retningslinjer vi har

StrokeLinjens værdier

 • Vi yder dig ”Hjælp til selvhjælp” i det omfang det er muligt
 • Vi taler om det der betyder noget for dig! Det er dit behov der styrer samtalen gennem en involverende og helhedsorienterede  tilgang
 • Vi udviser respekt for din beslutning

Etik i StrokeLinjen

 • Du har fortrolige samtaler med rådgiverne
 • Rådgiverne skal have respekt for dig
 • Rådgiverne skal støtte dig i at træffe egne beslutninger
 • Rådgiverne skal være modige og nysgerrige i deres tilgang til dig
 • Rådgiverne skal udvise empati i samtaler med dig
 • Rådgiverne har tavshedspligt. Tavshedspligten bliver tilsidesat af underretningspligt og afværgepligt. Rådgiverne skal underrette rette myndigheder, hvis vi er bekymret for et barn. Rådgiverne skal ligeledes handle på en henvendelse, hvor et menneske er selvmordstruet eller i fare.
 • Rådgiverne har skriftligt samtykke, når de går i dialog med eksterne og det er efter aftale med dig. Desuden holdes du løbende orienteret om de samtaler Hjernesagen har på dine vegne og du modtager kopi af skriftlig kommunikation.
 • Hjernesagen arbejder med anonymiserede cases i det politiske arbejde.

Klag over StrokeLinjen

Hvis du vil klage over StrokeLinjens rådgivning

Vi bestræber os på hele tiden at blive bedre. Hvis du har haft en dårlig oplevelse med StrokeLinjens rådgivning, og vil klage over den, kan du sende en mail til: mkl@hjernesagen.dk

Statistik

Der føres statistik over StrokeLinjens henvendelser

Rådgiverne i StrokeLinjen fører statistik over de henvendelser der modtages. Statistikken er anonymiseret og kan ikke lede tilbage til dig.

Vi bruger statistikken til flere ting, dels til at

 • udvikle kvaliteten i rådgivningen
 • blive klogere på, om vi når dem som har mest brug for os
 • identificere særlige emner/problemer, som går igen i rådgivningen, som skal løftes politisk m.m.

Øvrig viden og hjælp

Links til eksterne organisationer og vidensportaler

Øvrig viden og hjælp:

DUKH

DUHK står for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Konsulentordningen yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og altså også til mennesker med varige følger efter stroke.

Som udgangspunkt er det din kommune, som skal yde råd og vejledning omkring din sag, men hvis der er ting, du undrer dig over eller ønsker at finde en forklaring på indenfor handicapområdet, så kan du ud over Hjernesagens StrokeLinje kontakte DUKH. Hos DUKH kan du også finde en del brugbar viden og få hjælp til at klage. Læs mere her: https://www.dukh.dk/

VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen leverer rådgivning på socialområdet og på specialundervisningsområdet.

Som borger kan du få gratis vejledende rådgivning fra ekspert på området. Fx kan du få mere viden om muligheder og begrænsninger ved din problemstilling, og de kan pege på redskaber til at håndtere dagligdagen ud fra din problemstilling.

VISO kan på baggrund af en henvendelse fra din kommune lave et rådgivningsforløb, som bl.a. kan indbefatte en udredning hos en VISO-leverandør, som er ekspert indenfor fx hjerneskadeområdet.

Læs mere her: https://socialstyrelsen.dk/viso

Ankestyrelsens artikler

Ankestyrelsen udarbejder artikler om forståelse af lovgivning og med udgangspunkt i deres afgørelser på de områder, som de varetager, herunder handicapområdet. Du kan finde artiklerne her: https://ast.dk/social/artikler

Sundhed.dk

På Sundhed.dk kan du finde oplysninger om stroke – også kaldet apopleksi. Desuden kan du logge ind på din egen journal og finde oplysninger om dit forløb i kontakten med sundhedsvæsnet. Her kan du også finde resultater fra prøver m.v. Læs mere om stroke/apopleksi her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/shf-soeg/?SearchTerm=stroke

Borger.dk

På Borger.dk kan du finde alle mulige gode oplysninger i et let skrevet sprog om hjælp efter serviceloven, om førtidspension, boligstøtte, hjælpemidler m.v. I dag skal du desuden bruge Borger.dk som indgang til at søge om fx hjælpemidler, boligstøtte og andre ting. Flere og flere ansøgninger om hjælp og støtte skal ske via https://www.borger.dk/

Tilbudsportal

På tilbudsportalen kan både du, din familie og kommunen søge efter det rette botilbud eller dagtilbud og lignende til dig. Her kan du finde oplysninger om de enkelte tilbud, fx kan du se, om de har ledige pladser, finde den sidste tilsynsrapport om stedet m.m. Se mere her: https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

CABI

På Cabiweb.dk kan du finde vigtige oplysninger om muligheden for at vende tilbage i arbejde, hvordan du vender tilbage til arbejdet samt hvilke muligheder, der kan være for at fastholde dit job. CABI’s materiale er ofte skrevet til både private og offentlige virksomheder. Men som selvstændig og lønmodtager kan der være meget nyttig information at finde om arbejdsmarkedet, når der er særlige vilkår, som der skal tages hensyn til. Se mere her: https://www.cabiweb.dk/

HandicapBilistCentret

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan køre bil efter dit stroke, eller der bliver rejst en kørekortssag på borgerservice, kan du kontakte HandicapBilistCentret for råd og vejledning. Her vil det også være muligt at få en køretime eller to for at få en faglig vurdering af, hvorvidt det er sikkert for dig og dine omgivelser, at du kører bil. Læs mere her: https://www.handicapbilist.dk/

Direkte links til andre hjemmesider – øvrig viden og hjælp