innerpagebanner

StrokeLinjen er Hjernesagens tilbud om oplysning og telefonrådgivning. Alle hverdage kan du få personlig rådgivning på telefon 34 10 20 30, hvor du kan tale med vores team af erfarne rådgivere. Læs mere om dem og deres specialer herunder.

Telefon tid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30-14.00

Vibeke – Socialrådgiver

Er du i tvivl om lovgivningen omkring dit genoptræningsforløb?

Kontakt StrokeLinjens socialrådgiver Vibeke om reglerne for genoptræningsforløb. Det kan fx handle om, hvor længe kan man få genoptræning, eller hvad det betyder, at genoptræningen skal ske på et bestemt niveau. Vibeke har specialiseret viden om netop lovgivningen på genoptræningsområdet, så kontakt hende, hvis du er i tvivl.

Hvordan skal I bo i fremtiden og hvor?

En erhvervet hjerneskade kan skabe en helt ny situation for jer som familie og tit kommer spørgsmål om boligen op. For skal man bo sammen eller hver for sig? Hvis man skal bo sammen, kan det så lade sig gøre i de nuværende omgivelser, eller skal man flytte? Et spørgsmål, som StrokeLinjens socialrådgiver Vibeke også tit får, handler om, hvem der bestemmer, hvor man skal bo? Kontakt socialrådgiver Vibeke i StrokeLinjen, hvis I er i tvivl om jeres boligsituation.

Hvilken hjælp kan jeg få derhjemme?

Der følger tit et hav af praktiske spørgsmål, som skal afklares efter en erhvervet hjerneskade. Det kan bl.a. handle om behovet for hjælp derhjemme. Kan man få hjælp til rengøring eller hjælp til at få styr på hverdagen, fordi man glemmer hvad man skal? Og hvad med hjælp til at handle? Eller til at tage i biografen, når jeg sidder i kørestol? De og mange andre spørgsmål kan StrokeLinjens socialrådgiver Vibeke vejlede dig om, da hun gennem flere år har arbejdet med netop dette område.

Telefon tid: Tirsdag kl. 9.30-13.00, onsdag kl. 10.00-15.30,

fredag kl. 9.30-14.00

Anette – Socialrådgiver

Er der er en vej tilbage til arbejdsmarkedet for dig?

Du har det måske som de fleste, at du gerne vil tilbage til dit gamle liv så hurtigt som muligt efter den erhvervede hjerneskade. Arbejdet er en vigtig del af vores liv, men du kan måske være i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er muligt og på hvilken måde. Ring til StrokeLinjens socialrådgiver Anette, som har arbejdet med beskæftigelsesområdet i mange år blandet andet som én af dem, der har afklaret folks muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom.

Er du blevet varslet om, at dine sygedagpenge stopper og er i tvivl om, hvad du nu skal leve af?

Kontakt StrokeLinjens socialrådgiver Anette, så snart du hører om et muligt stop af dine sygedagpenge. Så kan I sammen drøfte mulighederne for at få forlænget sygedagpengene – eller hvad et jobafklaringsforløb kan tilbyde dig, og hvad det betyder for din forsørgelse. Anette har mange års erfaring med netop dette område.

Kan du ikke se dig på arbejdsmarkedet mere?

Mange har svært ved at overskue at skulle tilbage på arbejdsmarkedet efter dit stroke. Hvis du kan nikke genkendende til dén følelse, så ring til StrokeLinjens socialrådgiver Anette og tal med hende om pensionsmuligheder og evt. muligheden for fleksjob på særlige vilkår. Anette har gennem flere år arbejdet med afklaring af mennesker til førtidspension og fleksjob, så brug hende.

Du kan skrive til diætisten via kontaktformularen og så vender hun tilbage til dig.

Rikke – Klinisk diætist

Oplever du også at appetitten svinger og du har svært ved at få nok mad?

Hos StrokeLinjens kliniske diætist Rikke kan du få gode råd, hvis du oplever, at appetitten svinger meget efter dit stroke eller anden erhvervet hjerneskade. Rikke har arbejdet som klinisk diætist i flere år. Har du spørgsmål til appetit eller kost så kontakt Rikke.

Har dit stroke fået dig til at overveje, hvordan din sundhed kan forbedres?

Det er ikke ualmindeligt, at et Stroke kan få én til at overveje, om man selv kan gøre noget for at forebygge et nyt stroke eller have lyst til at sætte fokus på egen sundhed og velværd.  Har spørgsmål til at kunne forbedre din egen sundhed, så kontakt StrokeLinjens kliniske diætist Rikke, som altid tager udgangspunkt i din hverdag og din situation. Rikke ved rigtig meget om sundhedsfremme og velværd.

Kender du til at fare vild i junglen af gode råd om kost og ernæring?

Det kan være, at du gerne vil have lidt gode råd til, hvordan du skal købe ind for at få en hjernesund kost. Tal med StrokeLinjens kliniske diætist Rikke om, hvordan du kan sparer på saltet – eller hvordan får du nok fuldkorn og fibre. Rikke kan fortælle, hvad det er vigtigt at have fokus på efter et stroke. Ring til hende om hjernesund kost – før du taler med andre.

Telefon tid: Mandag – tirsdag kl. 9.30-16.00

Merete – Sygeplejerske

Skal jeg blive ved med at tage min medicin – jeg har det jo godt?

Kontakt StrokeLinjens sygeplejerske Merete, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er klogt at fortsætte med den medicin, du får nu. Du kan måske også være i tvivl om evt. bivirkninger, og om noget medicin ikke er godt at tage sammen med andet af din medicin.

Jeg forstår ikke, hvad der står i min genoptræningsplan!

Du har sikkert fået en genoptræningsplan, da du blev udskrevet fra sygehuse. Den kan være svær at gennemskue, når man ikke har en sundhedsfaglig baggrund – men heldigvis er der hjælp at få. Ring til StrokeLinjens sygeplejerske Merete, så kan I sammen finde ud af, hvad der står. Det kan være, at der også er andre papirer fra din indlæggelse eller rehabilitering, du gerne vil have tydet – og der kan Merete også hjælpe dig. Merete har mange års erfaring som neurologisk sygeplejerske, og når hun ikke er hos Hjernesagen, så kan man møde hende på Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus.

Har du eller din nærmeste lige haft et stroke og oplever I, at det hele går hurtigt?

StrokeLinjens sygeplejerske Merete sidder ved telefonen to dage om ugen for at tale med jer om alle de spørgsmål, som tit opstår i den akutte fase efter et stroke. Det kan være, I har glemt at stille et spørgsmål ved stuegangen, eller I er i tvivl, om I har forstået et svar rigtigt. Man kan også opleve, at der er så travlt, at man næsten ikke synes, at man kan være bekendt at forstyrre. Men I kan altid ringe til Merete, der i mange år har arbejdet på neurologiske afdelinger på diverse sygehuse.

Telefon tid: Tirsdag kl. 9.30-11.30

Elisabeth – Neuropsykolog

Oplever du, at der er ting, som du har svært ved efter en erhvervet hjerneskade?

StrokeLinjens neuropsykolog Elisabeth har arbejdet både på sygehus og som selvstændig neuropsykolog og har hørt det meste gennem sit mange årige virke som neuropsykolog. Hvis du oplever problemer, som du ikke synes, at du har haft tidligere, så ring til Elisabeth for råd og vejledning.

Er rollerne i hjemmet ændret?
Efter et stroke eller anden erhvervet hjerneskade kan rollerne pludselig blive ændret. Du kan opleve, at der er ting, du ikke længere kan – og at du har brug for andres hjælp. Dine nærmeste kan omvendt opleve, at de pludselig skal gøre ting, som du tidligere har stået for. Det kan skabe ubalance i familielivet, og det kan være svært for alle parter. Hvis du ringer til StrokeLinjens neuropsykolog Elisabeth, har du mulighed for at tale om de tanker og følelser, som kan være svære at drøfte med dine nærmeste. Elisabeth har gennem en menneskealder rådgivet og vejledt mennesker om bl.a. rolleændringer i forbindelse med sygdom.

Har du en depression?

Mange oplever at blive meget trætte efter en erhvervet hjerneskade – det er det, som mange kalder hjernetræthed. I nogle tilfælde kan det være svært at skelne hjernetrætheden fra en egentlig depression. Depression kan imidlertid behandles, og den rigtige medicinering kan give én mere energi. Er du i tvivl om, hvorvidt du er ved at udvikle en depression, så kontakt StrokeLinjens neuropsykolog Elisabeth, som har mange års erfaring i at rådgive og vejlede om netop spørgsmål om depression og hjernetræthed.

Telefon tid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00 & kl. 12.30-14.00

Søren – Jurist

Tab af erhvervsevne – har du ret til det?

Kontakt StrokeLinjens juridiske samarbejdspartner Søren, som kan give dig korte råd og effektiv vejledning, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til tab af erhvervsevne. Der er en række faldgruber, som du skal være opmærksom på, hvis dit pensionsselskab pludselig vil sætte dine pensionsindbetalinger i bero, fordi du får mindre udbetalt. Søren har i flere år arbejdet med sager om erstatning og forsikring og har set lidt af hvert fra pensions- og forsikringsselskaber, så tal med Søren inden du siger ja-tak til noget.

Har du haft en behandlingsskade?

I StrokeLinjen hører vi både om fejl på sygehus og i kommunerne. I den forbindelse kan det være oplagt at klage eller søge om erstatning. Få råd og vejledning om, hvornår du senest kan klage eller søge erstatning hos StrokeLinjens samarbejdspartner og advokat Søren.

Har du søgt erstatning for behandlingsskade og fået afvist din ansøgning?

Kontakt StrokeLinjens samarbejdspartner og advokat Søren, hvis Patienterstatningen har afvist din ansøgning om erstatning. Det behøver nemlig ikke at slutte dér. Søren har selv mange års erfaring fra sin tidligere ansættelse i Patienterstatningen, og han ved, hvad man bør slå på i en klage. Som udgangspunkt giver Søren udelukkende kort vejledning. En decideret klagesag ved Søren, skal du aftale individuelt og direkte med ham.

Banner Strokelinjen 34 10 20 30

Kontaktformular

Er du medlem af Hjernesagen(Påkrævet)