fbpx

StrokeLinjen

StrokeLinjen er et nyt tilbud om oplysning og sundhedsfaglig telefonrådgivning om stroke og er en væsentlig udvidelse af Hjernesagens øvrige borgerrettede aktiviteter. StrokeLinjens målsætning er at øge befolkningens viden om stroke, og den bakker op om TrygFonden og Dansk Råd for Genoplivnings aktuelle symptomkampagne Red Hjernen.
En ud af syv

1 ud af 7

Hver 7. dansker bliver ramt af stroke

3000 årlige dødsfald

årlige dødsfald

Hvert år dør 3.300 personer i Danmark som følge af et stroke

Tid

Stroke rammer 1 pr. 45 min.

Stroke rammer en ny dansker
hvert 3. kvarter – døgnet rundt

Se en kort film om stroke her

Forstår du hvad lægen siger?

Apopleksi - stroke

Samlebetegnelse for to hjernesygdomme: blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. 

Afasi

Betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og på skrift.

MR-skanning

Skanningsundersøgelse, hvor man kan få et billede af organerne, knoglerne, musklerne og andet inde i kroppen.

Opslagsværk for medicinske udtryk

Sommetider kan lægerne sprog være vanskeligt at forstå for helt almindelige mennesker. I patienthåndbogen på sundhed.dk kan du slå medicinske udtryk op og få en forklaring på hvad det betyder på almindelig dansk

Patienthåndbogen finder du her

Information on StrokeLinjen

Billede med ikon for Strokelinjen

StrokeLinjen

Hvad er StrokeLinjen? Læs her eller ring til vores rådgivning 34 10 20 30

Kort om StrokeLinjen

StrokeLinjen er et nyt tilbud om oplysning og sundhedsfaglig telefonrådgivning om stroke og er en væsentlig udvidelse af Hjernesagens øvrige borgerrettede aktiviteter. StrokeLinjens målsætning er at øge befolkningens viden om stroke, og den bakker op om TrygFonden og Dansk Råd for Genoplivnings aktuelle symptomkampagne Red Hjernen.

Den personlige sundhedsfaglige rådgivning er tilgængelig på telefonnummer 34 10 20 30. Telefonrådgivningen henvender sig til hele befolkningen – både ramte og pårørende. For et stroke er en livsomvæltende begivenhed for hele familien, og mange oplever at stå alene med spørgsmål og stor usikkerhed efter den ramte er udskrevet fra hospitalet: Det er meget let at miste orienteringen i et stort behandlingssituation og en helt ny livssituation.

Derfor har Hjernesagen ansat personale specifikt til at løfte denne rådgivningsopgave. Siden maj har det været muligt at ringe til en pilotudgave af telefonrådgivningen, og de erfaringer, som løbende er blevet indsamlet, er blevet brug til at justere tilbuddet, så det bedst muligt matcher befolkningens behov. De foreløbige erfaringer viser klart, at behovet for at få sundhedsfaglig telefonrådgivning er stort både hos ramte og pårørende.

StrokeLinjens vidensunivers består af en ny hjemmeside, som ligeledes går i luften ultimo oktober. Målgruppen er både ramte og deres pårørende og den almindeligt interesserede dansker, som har spørgsmål eksempelvis om forebyggelse eller lignende. Hjemmesiden vil desuden rumme en vidensbank for studerende og sundhedsprofessionelle.

Stroke rammer hvert år 12.000 danskere, og mere end 90.000 af landets borgere lever med prognosen. I gennemsnit vil hver syvende dansker blive ramt af sygdommen i løbet af sit liv. Det er altså en meget udbredt folkesygdom, som man heldigvis er blevet bedre og bedre til at behandle. I dag ligger Danmark helt i top i hele verden, når det handler om at få strokeramte hurtigt i behandling. Det betyder også, at selvom sygdommen hvert år koster mere end 3.300 menneskeliv, så overlever stadig flere. Og dermed vokser også behovet for et rådgivningstilbud.

Mange overlever nemlig sygdommen med alvorlige fysiske eller mentale handikap. Stroke er således den hyppigste årsag til, at voksne får et handikap herhjemme – og sygdommen koster hvert år det danske samfund mere end 4,6 mia. kr. i form af udgifter til pleje og behandling samt tabt arbejdsfortjeneste.

StrokeLinjen støttes økonomisk af TrygFonden, og indvielsen af StrokeLinjen gennemføres med økonomisk støtte fra en række af Hjernesagens samarbejdspartnere.

mor barn trist pårørende

At være pårørende

Stroke rammer ikke kun den der får et stroke, men hele familien. Der kan være en masse praktiske opgaver og gøremål, man som pårørende pludselig skal klare sammen med alle hverdagens øvrige pligter. 

 

I hjernesagen er der også rådgivning og aktiviteter til pårørende

Læs mere her