Vi arbejder for at forebygge stroke

Hjernesagen er en landsdækkende, privat forening for mennesker, som er ramt stroke – dvs. en blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskader, pårørende og øvrige interesserede. Vi vil gøre hjernen til hovedsagen – altså udbrede kendskabet til kroppens mest fascinerende organ, som er involveret i alt, hvad vi laver hele døgnet, hver dag, hele livet.

Hjernesagen arbejder for at forebygge, at mennesker rammes af stroke. Vi vil sikre den bedst mulige behandling og optimal genoptræning og rehabilitering for alle hjerneskadede – uanset hvor man bor i Danmark. Hjerneskade rammer ikke kun den enkelte, men hele familien omkring, og derfor er Hjernesagen også de pårørendes forening: Vi arbejder hver dag på at sikre den bedste støtte til både ramte og pårørende i den akutte fase og livet bagefter.

Lokale fællesskaber

Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab

Hjernesagen er medlemmernes organisation. Både lokalt og på landsplan arbejder vi med fællesskabet blandt vores medlemmer. Vi afholder en lang række forskellige aktiviteter og er med til at åbne døren til et indholdsrigt liv – også efter en hjerneskade. Hjernesagen udgiver et medlemsblad, vi laver pjecer og bruchurer og i regi af StrokeLinjen arbejder vi med at formidle viden om stroke og forholdene for ramte og pårørende i øjenhøjde og forståeligt for alle.

donation støtte

Vi kæmper for bedre forhold

Det er alt afgørende at være med helt i front på det politiske niveau hvis der skal skabes forandring - så det er vi!

Hjernesagen er også en politisk organisation. Vi arbejder målrettet for at forbedre forebyggelse, behandling og rehabilitering. det gør vi ved hele tiden at være i dialog med landets politikere. Det gælder på det socialpolitiske såvel som det sundhedspolitiske område, og det foregår både i regering og Folketing, i regionerne og i kommunerne. Vi engagerer os gerne i enkeltsager, hvis de kan være med til at forbedre forholdene for de mange. Og vi bidrager også til det formaliserede lovgivningsarbejde med høringssvar, deltagelse i arbejdsgrupper, styregrupper og følgegrupper.

Sammen er vi stærkere

Selvom vi i hjernesagen har vores eget fokus, så har vi også meget til fælles med andre organisationer og institutioner - derfor giver det god mening at arbjede sammen

Vi er engagerede i en lang række formelle og uformelle samarbejder. Både med de relevante sundhedsfaglige selskaber i Danmark, med internationale søsterorganisationer i Norden og resten af Europa. Vi bidrager også aktivt til Danske Handicaporganisationers arbejde, samt har en række samarbejder på kryds og tværs med andre medlemsorganisationer