Dit strokeforløb

Når man rammes af stroke - blodprop eller blødning i hjernen, er det ofte en kæmpe omvæltning, og der der mange nye ting at tage stilling til. Vi har prøvet at samle et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvilke rettigheder du har, og hvem der kan hjælpe dig i dit forløb.

Strokeforløb i faser

stroke i faser. risikogrupper, skaden sker, akut behandling, genoptræning på hospital, genoptræning i kommunen, resten af livet - en nu hverdag
scanning af hjernen

Indlæggelse og genoptræning på hospital

Et stroke resulterer ofte i en kortere eller længerevarende indlæggelse. For nogen er det måske det første møde med hospitalsvæsnet – derfor kan der være ekstra mange spørgsmål, som kører rundt i hovedet. Vi har samlet nogle nogle gode råd, som, vi håber, kan hjælpe dig under din indlæggelse.

Læs om den første tid på hospitalet her
Genoptræning gangtræning

Overgangen fra hospital til kommune

Efter et stroke kan der være behov for yderligere genoptræning, når du kommer hjem fra hospitalet. Det er kommunen, som står for din genoptræning og samlet rehabilitering. I overgangen fra hospitalet til kommunen skal der styr på den fremadrettede plan for dig. Vi har samlet et overblik og nogle gode råd til, hvad der er vigtigt at huske, inden du bliver udskrevet.

Læs mere her
elastiktraening aeldre mand

Kommunen tager over

Når du først er udskrevet, er det kommunen, som tager over og varetager dit videre genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Det er også kommunen, som overtager evt. pleje.

Læs mere
generationer på gåtur

En ny hverdag

Efter et stroke kan du risikere at have følgevirkninger, som du skal lære at leve med i din nye hverdag. Det kan være en omvæltning for både dig og dine pårørende. Vi har lavet et overblik over gode råd og tilbud.

Læs om gode råd og tilbud her

Udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom

Udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom

Dette er en udbetaling som et engangsbeløb - tjek, om du selv skal foretage dig noget.

Er du i arbejde, har du muligvis en forsikring, der betyder, at du er dækket i tilfælde af kritisk sygdom. Kritisk sygdom udbetales nærmest automatisk af visse selskaber, mens du skal søge om det hos andre selskaber. Som forsikret med kritisk sygdom vil du få et engangsbeløb 

Hvad er kritisk sygdom?

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme såsom kræft og hjerte-kar-sygdomme, fx blodprop i hjernen, men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Forskel fra selskab til selskab

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab.

Sygdommen skal udtrykkeligt være nævnt i forsikringsbetingelserne, for at den er dækket af forsikringen.

I forsikringsbetingelserne vil det fremgå, hvad der er af specifikke krav til diagnosen, og hvilke krav der ellers skal være opfyldt. Er en sygdom ikke nævnt i betingelserne, er den ikke dækket.

Et skattefrit engangsbeløb

Du får som forsikret et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en af de kritiske sygdomme, der er nævnt i dine forsikringsbetingelser. Rammes du af en sygdom, der er nævnt i din forsikring, får du en kontant skattefri udbetaling, når diagnosen er stillet. Beløbet varierer fra selskab til selskab, men udgør typisk mellem 50.000-300.000 kr.

Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. Du behøver ikke bruge pengene til behandling af din sygdom. Du kan for eksempel bruge pengene til at indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter sygdommens art.