Behandling af stroke

Den akutte behandling af stroke skal redde hjernevæv fra at gå til grunde. Med behandling kan omfanget af en hjerneskade begrænses, og patienten kan få mindsket eller i heldigste fald undgå efterfølgende men. Jo tidligere, behandlingen begynder, des bedre virker den.

Det er altafgørende for en person med blodprop i hjernen at få behandling hurtigst muligt. Ring derfor straks 1-1-2 ved mistanke om stroke!

Hurtig behandling reducerer varige mén

Det er altafgørende for en person med blodprop i hjernen at få behandling hurtigst muligt.

Ved behandling inden for:

  • 1½ time efter de første symptomer kan op mod hver 3. patient undgå alvorlige mén.
  • 3 timer efter de første symptomer kan op mod hver 8. patient undgå alvorlige mén.
  • 3-4½ timer efter de første symptomer kan ca. hver 10. patient undgå alvorlige mén.

Trombolyse

En blodprop i hjernen kan opløses med trombolyse, hvis man bliver behandlet inden for fire og en halv time efter, at symptomerne har vist sig. Det sker ved hjælp af blodpropopløsende medicin, der gives direkte i en blodåre. Ved en vellykket trombolysebehandling opløses proppen, så der igen er passage for blodet.

Der er to vigtige principper i behandlingen af blodprop i hjernen:

  • At opløse eller fjerne blodproppen så blodforsyningen og dermed energiforsyningen til det lidende område af hjernen genetableres.
  • At iværksætte behandlingen så hurtigt som muligt så flest nerveceller overlever, og patienten dermed efterlades med færrest mulige symptomer.

Trombektomi

Hvis blodproppen sidder i et stort kar i hjernen, er det ikke altid, at den kan opløses med medicin. Fjernelse af proppen foregår i stedet hurtigere og mere sikkert med et kateter. Kateteret indføres i arterien i lysken og føres til hjernen. Dette indgreb kaldes trombektomi.

Tekst: Claus Z. Simonsen, overlæge, ph.d., neurologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Hjerneblodpropper kan opløses med trombolyse i en vene mindre end fire og en halv time efter symptomdebut. Hvis blodproppen sidder i et stort kar, kan man fjerne blodproppen med et kateter, der føres til hjernen gennem arterierne (trombektomi). Dette kan man også gøre, hvis patienten ikke kan gives trombolyse. Dette kan være pga. nylig operation, eller fordi patienten er i blodfortyndende behandling.

Trombektomi udføres i op til 6 timer efter symptomdebut, men hvis en scanning har vist, at blodproppen ikke har medført større skade (endnu), så kan behandlingen udføres i op til et døgn efter symptomdebut.

Da blodproppen sidder i et stort kar, har disse patienter risiko for at udvikle svære hjerneskader, som giver handicap eller koster dem livet. Vi antager, at op mod 1.000 personer i Danmark hvert år falder inden for den patientkategori. Mange af dem er yngre, hidtil raske og erhvervsaktive mennesker.

Minder om ballonudvidelse

Inden for de seneste år er en række kateterbaserede teknikker blevet introduceret. De kan fjerne blodpropper fra hjernens arterier og genetablere blodtilførslen til hjernen, så apopleksisymptomerne mindskes.
Et kateter indføres i arterien i lysken og op gennem legemspulsåren til hjernens arterier. Gennem det tynde kateter kan andre instrumenter indføres, og blodproppen kan fjernes. Igennem et kateter kan en selvudvidende stent fremføres. Dette er et rør, hvor blodproppen fanges i rørets væg. Herefter trækkes stenten ud igen med blodproppen indlejret i væggen. Et andet kateter fungerer som et sugerør, hvor blodproppen suges ud eller suges fast i kateteret, hvorefter det trækkes ud.

Dette er en specialistopgave, der oftest beherskes af specialiserede radiologer. I Danmark udføres trombektomi på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og  på Aalborg Universitetshospital.

(Revideret 2018)