innerpagebanner

Typiske symptomer

Stroke viser sig typisk ved en eller flere af følgende symptomer:

  • Lammelser i den ene side af krop eller ansigt
  • Sprogforstyrrelse – fx problemer med at finde ord
  • Koordinations- og balanceproblemer
  • Hovedpine
  • Udfald af en halvdel af synsfeltet
  • Svimmelhed ledsaget af andre symptomer, fx koordinationsbesvær

Symptomer på stroke afhænger af, hvilke områder i hjernen der bliver ramt og i hvor alvorlig grad.

strak snak smil. stroke symptomer. ved symptomer ring 112

Ring 1-1-2: Det er livsvigtigt at reagere med det samme

Hvis man oplever symptomer på stroke, er det livsvigtigt at reagere med det samme og ringe 1-1-2. Jo hurtigere den ramte kommer i behandling, jo bedre. Det kan koste livet eller give voldsomme handicap, hvis man fx ser tiden an eller sover på det.

Ring 1-1-2: Også hvis symptomerne går over

Selv hvis symptomerne forsvinder, skal du alligevel ringe 1-1-2. Det kan være en forbipasserende blodprop; en såkaldt TCI (Transitorisk cerebral iskæmi). En TCI betegner en midlertidig iltmangel i hjernen og kan være et forvarsel om stroke.