Hvad er afasi?

En tredjedel af alle, der bliver ramt af et stroke, får skader i de sproglige områder i hjernen, hvilket gør det svært at bruge sproget. Det kaldes afasi.

Ordet afasi stammer fra de græske ord for “intet sprog”.

En blodprop eller blødning i hjernen – det vi også kalder et stroke – er den mest almindelige årsag til afasi.

Afasi kan også opstå som følge af fx infektioner, iltmangel, en hjernesvulst eller et slag mod hovedet – et såkaldt kranietraume.

Herunder kan du blive lidt klogere på afasi og læse mere om Hjernesagens mange forskellige tilbud til personer, som er ramt af afasi.

Yago, Peter og Kenneth har sammen skabt et forum for personer med afasi samt deres pårørende. Deres vision er at skabe mere fokus på afasi, og de arbejder for, at alle med talebesvær kan få livslang rehabilitering i form af tale- og kommunikationstræning. Som en del af fællesskabet får man mulighed for at skabe et netværk og indgå i fællesskaber med andre afasiramte.

Læs mere her

I foråret 2024 afholdes Afasidøgnet på Vejlefjord Rehabilitering. Datoen kommer snart.

Klik her og læs mere om dagen

Uanset alder, er det vigtigt at træne sin hjerne. Her kan du finde inspiration til at holde hjernen skarp – det behøver nemlig ikke at være kedeligt at træne hjernen!

Klik her og træn din hjerne

Afasidagen blev i år afholdt på Center for Hjerneskade den 8. oktober 2022. Her var der bl.a. oplæg om livet med afasi, der var mulighed for at skabe et netværk med andre afasiramte, og høre hvordan vi i Hjernesagen arbejder med at skabe bedre forhold på afasiområdet generelt. Hold dig opdateret på hvornår arrangementet afholdes næste år.

Læs mere her

Hold hjernen skarp med god læsning