innerpagebanner

Billede af projektkoordinator Maria, der sidder med en Ipad og har en samtale over Zoom.

Afasifællesskabet er for dig der har afasi og som har lyst til at møde andre personer med afasi.  

Der er fokus på hygge og socialt samvær. 

Det foregår online via Zoom. Det er nyt for alle, men de fleste lærer det.  

Tilbuddet er gratis! 

Aktiviteter 

Du mødes med andre med afasi i samtalegrupper. Det er mindre grupper, hvor I kan drøfte det der fylder hos jer. Der er i samtalegrupperne fokus på socialt samvær og hygge. Samtalerne foregår i et roligt tempo, hvor det er muligt at samtale om oplevelser fra din hverdag og emner du er optaget af. En gruppesamtale varer ca. 45 min. 

Gruppesamtalerne foregår over Zoom. Dermed kan du hjemme fra dig selv have kontakt til andre med afasi. Du har mulighed for at møde andre med afasi fra hele landet.  

Der er faste grupper, hvor du mødes med de samme personer med afasi hver uge. Der er også åbne grupper, hvor du møder forskellige personer. Der er grupper med et tema fx sport eller quiz 

I de grupper hvor der er behov, vil der være en frivillig samtalehjælper til at støtte samtalen. Samtalehjælperen får samtalen til at glide og kan give svarmuligheder. Samtalehjælperen kan dele et ”papir” du kan skrive/pege på fra din iPad.  

Det er et socialt tilbud og derfor ikke et genoptræningstilbud. 

Hvem kan være med?

Du skal have afasi

Du skal have afasi. Nogen har let afasi – andre har svær afasi. Alle er velkomne! Der er dog et par krav: 

– Du skal kunne følge med i en gruppesamtale (alle samtaler foregår i roligt tempo) 

– Du skal være interesseret i de andre – og give plads til andre. 

Krav til teknik

Du kan bruge en IPad, tablet, eller computer med kamera og mikrofon

Det anbefales at du bruger en iPad eller en anden tablet. Den er nemmest at betjene og kan tages med rundt, hvis du vil vise noget. 

Du kan også bruge en computer, hvis den har mikrofon og kamera.  

 

Ved gruppesamtalerne bruges online platformen Zoom. Den er gratis at bruge. Se videoen her ved siden af om hvordan du kommer i gang med at bruge Zoom. De fleste lærer hurtigt at bruge Zoom, så vær ikke nervøs for det tekniske.  

Afasifællesskabet er et projekt

Afasifællesskabet er et samarbejde mellem Hjernesagen, Center for Kommunikation og Velfærd og Syddansk Universitet. Projektet er støttet af Veluxfonden

Afasifællesskabet kører som projekt under Hjernesagen. Formålet med projektet er at gøre det til et permanent og bæredygtigt tilbud for personer med afasi. 

Projektet laves i samarbejde med audiologopæd og projektleder Maria Nysom Kjærgaard fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi samt lektor Jytte Isaksen fra Syddansk Universitet. 

Midlerne til projektet er bevilget af VELUX FONDEN. 

Som en del af projektet vil vi undersøge effekten af deltagelse i Afasifællesskabet. Derfor har vi før opstart af grupperne spørgeskemaer vi gerne vil have dig til at udfylde. Det foregår over Zoom og er noget vi hjælper dig med – så vær ikke nervøs for dette. I starten af 2024 vil vi igen spørge dig om de samme spørgsmål samt om dine erfaringer med at deltage i Afasifællesskabet.

Logo Veluxfonden

Tilmeld dig her

Se video eller læs her før du tilmelder dig

Få oplyst hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

Persondata

Ved tilmelding skal du accepterer, at dine oplysninger noteres i Hjernesagens medlemssystem, og at Hjernesagen deler informationerne med Afasifællesskabets samarbejdspartnere. 

Samarbejdspartnere er: 

  • Projektleder Maria Nysom Kjærgaard fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark. 
  • Lektor Jytte Isaksen samt hendes studentermedhjælpere fra Syddansk Universitet. 
  • Frivillige samtalehjælpere. 
  • Maja Bertram og Julie Dalgaard Guldager fra University College Syd, som evaluerer projektet. 

Alle samarbejdspartnere har tavshedspligt. 

Deltagelse i projekt 

Afasifællesskabet er en del af et udviklings- og forskningsprojekt. Det har som formål at udvikle og forankre Afasifællesskabet som et permanent tilbud.  

Som en del af projektet skal effekten af deltagelse i Afasifællesskabet evalueres. Data angivet ved tilmelding, vil i anonymiseret form, blive brugt i evalueringen af projektet. Ved deltagelse i Afasifællesskabet skal du inden opstart i samtalegrupper besvare spørgeskemaer. Disse bliver gentaget i foråret 2024. Formålet med spørgeskemaerne er at evaluere Afasifællesskabet, og vurdere om Afasifællesskabet påvirker det at leve med afasi. Der bliver spurgt ind til din livskvalitet, trivsel, aktivitet i hverdagen og afasiens påvirkning på dit liv. Dine besvarelser vil blive anonymiseret. Besvarelserne bliver brugt til evaluering af Afasifællesskabet, udfærdigelse af forskningsartikler og kandidatspeciale fra Syddansk Universitet. 

Informationer oplyst ved tilmelding vil i anonymiseret form indgå i evaluering af projektet, udfærdigelse af forskningsartikler og kandidatspeciale fra Syddansk Universitet.  

Spørgsmål til deltagelse i projektet kan stilles til lektor Jytte Isaksen jisa@sdu.dk eller projektleder Maria Nysom Kjærgaard maria@hjernesagen.dk 

Deltagelse i Afasifællesskabet 

Ved tilmelding er du indforstået med, at deltagere i Afasifællesskabet sidder i private omgivelser. Deltagerne har ikke tavshedspligt omkring de oplysninger de får under aktiviteter i Afasifællesskabet. Ligeledes kan der være andre til stede under aktiviteterne, der ikke kan ses på Zoom, som heller ikke har tavshedspligt. 

Deltagelse i Afasifællesskabet foregår online via Zoom. Deltagelse via Zoom er på eget ansvar. Du kan læse om Zooms håndtering af persondata her

Læs om Hjernesagens privatlivs- og cookiepolitik her.

Tilmelding til Afasifællesskabet - tryk på knappen og du kan udfylde skabelonen. OBS der er sommerferie blandt medarbejderne, så I vil først høre fra os efter den 5. august 2024.

Tilmelding til Afasifællesskab

Efter tilmelding 

Efter tilmelding bliver du kontaktet af projektkoordinator Maria Nysom Kjærgaard. Der kan godt gå nogle dage, inden du bliver kontaktet. Hun vil lave en indledende samtale med dig. Her vil Maria gerne vide lidt mere om dig, så hun bedst muligt kan sætte dig sammen med andre i en gruppe som passer til dig. 

 

 

Spørgsmål

Maria Nysom KjærgaardProjektkoordinator Afasifællesskabet


Tlf. 29 32 34 42