Behandling og genoptræning på sygehus

Hospitalet kan føles som en helt anden verden, hvor det kan være vanskeligt at vide, hvad man kan forvente.

Ret til involvering som patient

 • Tilgangen fra sundhedspersonalet skal altid tage udgangspunkt i dig som patient – man arbejder både på hospitalerne og i flere kommuner med begrebet – Nothing about me without me!
 • Det betyder, at personalet skal tage udgangspunkt i dine behov, ønsker og liv og tale med dig i et sprog, som du kan forstå.
 • Ligeledes skal dine pårørende inddrages i det omfang, som du ønsker det. Du bestemmer selv, hvem, du mener, er dine pårørende.

Ny i sygehusvæsnet

Orienter dig om afdelingen
 • Du vil ved ankomsten til afdelingen tit få udleveret en pjece med praktisk information. Læs den eller få dine pårørende eller personalet til det.
 • Spørg ind til, hvornår der er stuegang. Overvej inden stuegangen, om du har nogle spørgsmål – skriv dem evt. ned eller indtal dem på din telefon. HUSK at det er din stuegang!
 • Undersøg, om der er særlige besøgstider, og om der er et bestemt sted på afdelingen, hvor man kan være, fx også hvis der er børn.

Mange spørgsmål kan melde sig

Spørg, hvis du er i tvivl, eller hvis der er noget, du ikke forstår

Forventningsafstemning:

 • Spørg ind til dit behandlingsforløb, så du og dine pårørende ved, hvad I kan forvente af det videre forløb.
 • Spørg ind til tidsperspektivet – hvor længe skal du være på afdelingen, skal du flyttes på et tidspunkt og i så fald hvor hen?
 • Spørg ind til, hvornår genoptræningen begynder på hospitalet, og hvordan det normalt foregår?
 • Spørg ind til, om dine pårørende evt. kan være med i din genoptræning?

Spørg, hvis du er i tvivl:

 • Mange vil gerne se egne scanningsbilleder og have forklaret, hvad der er sket – sker det ikke af sig selv, så spørg efter det.
 • Hvis der er noget, som du ikke forstår, omkring dine undersøgelser, behandling og genoptræning, så spørg og bed personalet om at forklare det i et sprog, som du forstår.
 • Spørg indtil, hvor du og dine nærmeste pårørende kan få mere råd og vejledning.
 • Det er din behandling, så spørg, hvis du er i tvivl om noget eller ikke forstår det.

Mad, drikke og hvile

Fokus er på, at du skal komme dig
 • Mad – det er vigtigt, at du både får mad og drikke. Der er mange, som har kvalme. Hvis du har det, så bed om noget kvalmestillende.
 • Drikke – bed om en kande af det, som du godt kan lide at drikke og MÅ drikke.
 • Servering – bed om en servering, der gør det muligt for dig at drikke.
 • Søvn og hvile – bed om ørepropper, hvis du oplever, at lyde forstyrrer dig. Få evt. en sovetablet at sove på. Aftal med personalet, hvornår du skal hvile og evt. lejring, så du ligger godt og kan være udhvilet til måltiderne.
 • Hold ”frikvarter” fra hospitalet – skab hjemlige lyde med musik, havet eller andre lyde. Det kan være, dine pårørende kan hjælpe dig.

Udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom

Har du en forsikring, som dækker ved kritisk sygdom?

Er du i arbejde, har du muligvis en forsikring, der betyder, at du er dækket af en forsikring mod kritisk sygdom. Kritisk sygdom udbetales nærmest automatisk af visse selskaber, mens du skal søge om det hos andre selskaber. Som forsikret med kritisk sygdom vil du få et engangsbeløb.  

Hvad er kritisk sygdom?

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme såsom kræft og hjerte-kar-sygdomme, fx blodprop i hjernen, men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Forskel fra selskab til selskab

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab.

Sygdommen skal udtrykkeligt være nævnt i forsikringsbetingelserne, for at den er dækket af forsikringen.

I forsikringsbetingelserne vil det fremgå, hvad der er af specifikke krav til diagnosen og hvilke krav, der ellers skal være opfyldt. Er en sygdom ikke nævnt i betingelserne, er den ikke dækket.

Et skattefrit engangsbeløb

Du får som forsikret et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en af de kritiske sygdomme, der er nævnt i dine forsikringsbetingelser. Rammes du af en sygdom, der er nævnt i din forsikring, får du en kontant skattefri udbetaling, når diagnosen er stillet. Beløbet varierer fra selskab til selskab, men udgør typisk mellem 50.000 – 300.000 kr.

Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. Du behøver ikke bruge pengene til behandling af din sygdom. Du kan fx bruge pengene til at indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter sygdommens art.