innerpagebanner

Arv og testamente

Tilgodese en velgørende institution

Et testamente giver dig mulighed for selv at bestemme, hvad du gerne vil give videre til dine pårørende, og hvilke mærkesager du gerne vil støtte.

Et testamente kan gøre det lettere for de efterladte.

Du kan få dækket udgifter til advokat og notar, og i visse tilfælde samtidig efterlade en større del af din formue til din familie, hvis du vælger at tilgodese en velgørende institution som Hjernesagen.

Hvad går pengene til?

Når du giver en testamentegave til Hjernesagen, bidrager du til:

  • Vores politiske arbejde med at sikre bedst mulig behandling, genoptræning og støtte til hjerneskadede.
  • Udbredelse af den nyeste viden om forebyggelse af stroke – størstedelen af tilfældene kan forebygges.
  • Udbredelse af kendskab til symptomer på stroke og dermed sikre, at flest muligt får behandling hurtigst muligt.
  • Tilbud om lokale fællesskaber og personlig telefonisk rådgivning til ramte og pårørende og andre med behov for hjælp og vejledning.

Behovet for Hjernesagens arbejde er større end nogensinde. Vi er særdeles taknemlige for alle, der vælger at give en testamentegave til Hjernesagens arbejde. Hjernesagen er en privat organisation, som kun modtager begrænset offentlig støtte. Derfor er arv helt afgørende for vores formålsbestemte indsats.

Vejledning om arv og testamentering

Her finder du informationer om, hvordan du laver dit testemente og giver en testamentegave til Hjernesagen.

Hjernesagen er en del af ‘Det gode testamente’, som er et partnerskab med 40 velgørende organisationer, som er gået sammen for at hjælpe dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. Læs mere om ‘Det gode testamente’ her.

Når man opretter et testamente, er det ikke en betingelse for, at det er gyldigt, at det er udarbejdet med hjælp fra en advokat. I princippet kan man selv skrive testamentet og få det underskrevet af en notar eller af to vidner. Så er testamentet gyldigt. Ofte vil det dog være en god ide at kontakte en advokat, hvis man overvejer at oprette et testamente.

Du kan kontakte:

  • Hjernesagens arveretsadvokat Asmus Deleuran fra advokatfirmaet Deleuran ved at udfylde formularen nedenfor.
  • Det Gode testamentes advokater her.
  • Egen advokat, hvis du allerede har skrevet dit testamente.

Du kan forberede dig på samtalen med advokaten ved hjælp af denne tjekliste til oprettelse af testamente.

Ønsker du, at blive kontaktet af Hjernesagens samarbejdspartner
advokat Asmus Deleuran, så udfyld formularen.

Kontaktformular

Advokathjælp med tilskud til oprettelse af dit testamente

Hvis du ønsker at betænke Hjernesagen i dit testamente, tilbyder vi at du kan få dækket op til kr. 5.000 af omkostningerne til advokatrådgivning og hjælp til at få oprettet dit testamente.

Betænk velgørenhed og giv dine arvinger mere

Med 30 %-løsningen har du mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte en eller flere velgørende foreninger.

30 %- løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 % af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo-og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som så modtager 70 % af formuen uden at skulle betale afgift. På den måde kan du sikre, at dine arvinger får lige så meget, som de ellers ville have fået.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader arvinger, der udover boafgift skal betale tillægsafgift på 25 %. Det kan eksempelvis være nevøer, niecer eller en nær ven eller veninde. Hjernesagen er fritaget for arveafgift. Det betyder, at hele beløbet, du betænker Hjernesagen med, går direkte til det formål, du vælger. Læs mere om 30 %- løsningen og se konkrete eksempler her.

Testamente gav ro på

75-årige Ove Lund er meget afklaret med, hvad der skal ske med hans bo, når han en dag går bort. Han har skrevet et testamente, hvor han bl.a. tilgodeser Hjernesagens arbejde – og han har forklaret sine børn og bonusbørn om sine dispositioner. “Det giver ro på”, siger Ove Lund.

Arvetest
Hvor meget ved du om arv og testamente? Det er relevant at skrive testamente, hvis man gerne vil have indflydelse på, hvad der sker med den arv, man efterlader sig.

Tag arvetesten på ‘Det Gode Testamente’ her.

Hjernesagens Folder

Du kan læse mere  i Hjernesagens folder om at betænke Hjernesagen i dit testemente, som kan købes i vores webshop.