Overgang fra sygehus til kommunen

Genoptræning er en del af en samlet rehabilitering.

Formålet med genoptræning er, at den ramte opnår samme grad af funktionsevne eller bedst mulig funktionsevne som før sygdomsdebut. Det vil sige at kunne udføre og deltage i hverdagslivet som tidligere.

hjælpemidler

Kan jeg beholde mit hjælpemiddel fra sygehuset?

Som led i din videre behandling og genoptræning efter sundhedsloven § 140 kan du udskrives med et hjælpemiddel i en kortere periode inden hjælpemidlet skal leveres tilbage til regionen. Det betyder, at du kan have dit hjælpemiddel fra hospitalet med i forbindelse med din videre genoptræning i kommunen i en kortere periode.

Retsregel: Sundhedsloven §§ 5 & 140

Genoptræningsplan

hospitalshenvisning til genoptræning og/eller rehabilitering.

Genoptræningsplanen er formelt en hospitalshenvisning til genoptræning og/eller rehabilitering.

Der udarbejdes oftest en genoptræningsplan når den ramte udskrives efter et indlæggelsesforløb på hospitalet. I nogle tilfælde kan det også ske, når den ramte har været til ambulant kontrol på hospitalet.

Der kan udarbejdes en genoptræningsplan, hvis lægen vurderer at den ramte har behov for genoptræning og/eller rehabilitering. I forhold til apopleksi sker den vurdering oftest i samarbejde med andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder og neuropsykologer.

Genoptræningsplanen skal udarbejdes sammen med den ramte og eventuelt med inddragelse af pårørende.

Kommunen kan ikke tilsidesætte de anbefalinger om genoptræning og/eller rehabilitering, der står skrevet i genoptræningsplanen. Det er et kommunalt ansvar at tilrettelæggelse skal ske i samarbejde med den ramte og i sammenhæng med kommunernes rehabiliteringsindsats efter både sundhedsloven og serviceloven samt anden lovgivning i øvrigt.

Krav til den gode genoptræningsplan

Hvad indeholder en god genoptræningsplan?

En genoptræningsplan skal angive, om den ramte har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Genoptræningsplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

  • Den ramtes funktionsevne før sygdom
  • Den ramtes funktionsevne på udskrivningstidspunktet
  • Den ramtes genoptrænings-/rehabiliteringsbehov på udskrivningstidspunktet, herunder hvad genoptræningen skal rette sig imod

Specialiseringsniveauer

Omfanget af rehabilitering og genoptræning

Det er hospitalets læge der afgør, i hvilket omfang og i hvilken grad den ramte har behov for genoptræning og/eller rehabilitering. I forhold til apopleksi sker den vurdering oftest i samarbejde med andre faggrupper.

Oftest er der behov for almen genoptræning i kommunalt regi. Ud fra det beskrevet behov i genoptræningsplanen er det en kommunal vurdering, hvorvidt der er behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau.

Der kan også være behov for rehabilitering på specialiseret niveau, som varetages af kommunen. I ganske få tilfælde er der behov for specialiseret genoptræning, som varetages i hospitalsregi.

Typer af genoptræningsplaner

Genoptræningsgaranti 7-dagsreglen

Frit valg af genoptræning

For at sikre hurtig opstart af genoptræning og/eller rehabilitering, så er der indført en garanti. Kommunen skal senest fire dage efter udskrivelse informere borgeren om tidspunktet for opstart og skal iværksætte genoptræningen inden for 7 dage. Kan kommunen ikke opstarte inden for 7 dage, så kan borgeren vælge en privat leverandør, som KL på kommunernes vegne har indgået aftale med.

Hvordan finder jeg et privat tilbud?

FritValgsService har godkendt de private leverandører, som du kan vælge i mellem, når du har fået en genoptræningsplan fra sygehus. På https://mingenoptraening.dk/frontpage kan du finde de leverandører, som må give dig genoptræning på det niveau, som du har brug for ifølge kommunens vurdering på baggrund af din genoptræningsplan. Du vil af kommunen blive orienteret om, hvilken forløbskode du skal bruge, når du skal vælge privat leverandør.