Svar på Hjernesagens politiske udmelding

30.06.22
Socialminister Astrid Krag har noteret sig Hjernesagens synspunkter, men afviser samtidig at forholde sig til vores krav til en fremtidig specialeplan for det specialiserede socialområde, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet.

Efter Hjernesagens repræsentantskabsmøde i slutningen af maj måned sendte vi repræsentantskabets politiske udtalelse til en lang række politikere – herunder også socialminister Astrid Krag.

Den politiske udtalelse indeholdt en kritik af regeringens udspil til en såkaldt specialeplan på det specialiserede socialområde, og nu har socialministeren sendt et svar til Hjernesagen. Her noterer hun sig en fælles ambition om at sikre og understøtte faglighede på det specialiserede socialområde og ser frem til en fortsat god og konstruktiv dialog med Hjernesagen.

Uambitiøs og skuffende!
– Det er godt at konstatere, at socialministeren har modtaget og læst vores henvendelse. Og selvom jeg er skuffet over, at hun ikke vil forholde sig konkret til vores synspunkter, så vil jeg understrege, at jeg deler hendes ønske om en konstruktiv fremadrettet dialog mellem os og regeringen. For der er nemlig rigtig meget at tale videre om, siger Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær. Han uddyber:

– Det er er fortsat vores helt klare overbevisning, at specialeplanen er et uambitiøst og skuffende udspil! Det gør ikke op med den allerstørste udfordring på området – nemlig at der ikke stilles krav, men kun gives anbefalinger til kommunerne. Det betyder desværre, at det mange steder er økonomi og ikke faglighed, der afgør, hvilke tilbud borgerne får. Og det er ganske enkelt ikke i orden.

Landsformanden tilføjer, at regeringens udspil indeholder mange gode målsætninger, som Hjernesagen fuldkommen bakker op om. Og at han derfor ser muligheder i den videre proces – forudsat at socialministeren følger op på sine ord og faktisk åbner for en reel dialog om fremtidens løsninger på det specialiserede socialområde.

Læs Hjernesagens politiske udmelding her – og hele socialministerens svar her: Socialministerens Svar