Omsorgsdage til pårørende

15.06.22
Det bliver nu muligt for pårørende at holde fri fra deres arbejde for at passe deres nærtstående familiemedlemmer fem dage om året. Et skridt i den rigtige retning – men desværre et alt for lille skridt.

Folketinget vedtog den 9. juni en lov, der giver lønmodtagere ret til at tage omsorgsorlov fem dage om året uden løn. Det er en sag, som Hjernesagen har kæmpet for i efterhånden mange år, og derfor var vi også meget tilfredse, da EU Kommissionen helt tilbage i 2019 pålagde alle medlemsstater indføre en lov, der som minimum sikrer pårørende ret til netop fem dage om året, hvor de passe deres rolle som pårørende.

Til gengæld er vi ikke tilfredse med den måde, Folketinget har valgt at udforme loven på. Der er tale om en rendyrket minimums-implementering af EU-direktivet. Det vil sige, at Danmark nok overholder den fælles europæiske aftale – men kun lige akkurat.

Ønske: Lønkompensation under orlov
I Hjernesagen havde vi meget gerne set, at der fx blev udbetalt økonomisk kompensation til de pårørende, som vælger at holde orlov, så alle stilles lige – uanset ens økonomiske formået. Og at man definerer begrebet pårørende anderledes, så det passer bedre i en dansk kontekst. Den nye lovgivning tager således ikke hensyn til de cirka 1,1 millioner danskere, som ikke deler husstand med andre – eller har nær familie tæt på.

Det har vi ofte gjort politikerne opmærksomme på, både selvstændigt, gennem Pårørendeinitiativet og sammen med andre foreninger. Desværre uden at vores protester er blevet taget med i den endelige lovgivning.

Derfor er vi nu endt i en situation, hvor vi som patientforening naturligvis glæder os over, at der er taget et lille skridt i retningen af at lette livet for titusindvis af pårørende på det danske arbejdsmarked, men samtidig ærgrer os over, at de politiske ambitioner ikke er til mere. Hjernesagen vil i regi af Pårørendeinitiativet arbejde videre for, at der sker ændringer af den nye lov.

 

Læs vores gennemgang af problemerne med det, der dengang var det danske lovforslag her på hjemmesiden.

Eller læs mere om vores indsats gennem Pårørendeinitiativet her.

Endelig kan du også læse vores debatindlæg, skrevet sammen med bl.a. Ældresagen og Kræftens Bekæmpelse på Altingets hjemmeside.