Efter en forespørgselsdebat i Folketinget er vi kommet lidt tættere på en egentlig lovgivning på pårørendeområdet i Danmark - men vi er endnu ikke i mål. Derfor fortsætter Hjernesagen det politiske arbejde!

Den 30. april var der forespørgselsdebat i Folketinget om inddragelse og bedre støtte til pårørende. Det var Danmarksdemokraternes Marlene Harpsøe, der havde indkaldt ministrene fra sundheds-, ældre- og socialområdet til debat.

Flere partier deltog, og dagen sluttede med en generelle positive tilkendegivelser fra store dele af Folketingets partier.

Det var en positiv afslutning på en væsentlig debat, men der er fortsat behov for, at de gode intentioner udmøntes i forpligtende lovgivning. Vi har nemlig i årevis haft anbefalinger og vejledninger om pårørende – men de bliver ikke nødvendigvis brugt eller fulgt på hospitaler, i kommuner og på botilbud mv.

Derfor er det vigtigt, at Hjernesagen fortsætter arbejdet i pårørendeinitiativet.

Pårørendeinitiativet har nemlig gennem flere år arbejdet for at få pårørendespørgsmålet højere op på den politiske dagsorden, og for at der gennemføres en egentlig pårørendelov efter norsk model. Initiativet har desuden rejst forslag om, at regioner og kommuner forpligtes til at registrere, når der er børnepårørende og tilbyde denne gruppe hjælp og støtte.

Initiativet har samlet sine forslag i 5 konkrete bud på en pårørendepolitik:

  1. Pårørendes retsstilling skal styrkes.
  2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres.
  3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes.
  4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges.
  5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

Du kan læse mere om Hjernesagens pårørendepolitik her på hjemmesiden.