Rehabiliteringsudstyr til Ukraine

02.03.23
Den 2. marts 2023 sender Hjernesagen en stor lastbil fuld af rehabiliteringsmateriel og medicinsk udstyr til Ukraine. Donationen er målrettet mennesker med stroke eller andre hjerneskader på hospitaler og rehabiliteringssteder forskellige steder i det krigshærgede land.

Hjernesagen har taget initiativ til donationen, men den er kun blevet til virkelighed gennem gavmilde donationer af udstyr fra hospitaler i Region Hovedstaden. Desuden afholder en bevilling fra medicinalfirmaet Novartis’ fond, udgifterne til transporten.

– Initiativet startede vel for lidt over et halvt år siden, hvor vi i Hjernesagen kontaktede vores ukrainske søsterorganisation, Ukraine Anti-Stroke Organization, for at høre, om der var noget, vi kunne gøre for at hjælpe de strokeramte i det krigshærgede land, fortæller Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

Svaret, der kom tilbage nogle uger senere, var på én gang nedslående og meget enkelt: Der var – og er stadigvæk – stor mangel på alle former for rehabiliteringsudstyr.

En omfattende opgave
Læge Hanne Christensen fra Bispebjerg Hospital henledte opmærksomheden på, at en patientorganisation som Hjernesagen har mulighed for at søge en nyoprettet europæisk fond, oprettet af medicinalfirmaet Novartis, med det formål at støtte strokeramte i Ukraine.

– Hanne er en del af Hjernesagens ekspertpanel og gruppen omkring den nationale handleplan for stroke – og så er hun også aktiv i den europæiske strokeorganisation Task Force for Ukraine (ESO TF4UKR), og derigennem i løbende kontakt med professor Yuiry Flomin og hans netværk i Ukraine. Sammen med Hanne gik vi derfor i gang med at kontakte hospitalsafdelinger og rehabiliteringsinstitutioner i Danmark og fik dem til at samle udstyr sammen, forklarer Tue Byskov Bøtkjær videre.

Der blev siden skabt kontakt til transportfirmaet DSV, som har god erfaring med at få donationer sikkert frem til Ukraine. Her gik teamleder for transport til Østeuropa, Lone Kristiansen, i gang med at forberede det omfattende papirarbejde.

På vej til Uzhgorod
– Der har været rigtigt mange involveret i det her projekt. Det er ikke bare sådan lige at både indsamle og siden opbevare udstyr fra offentlige danske institutioner, indtil det bliver muligt at transportere dem ind i et land i aktiv krig. Men vi har mødt lutter velvilje hele vejen igennem. I Region Hovedstadens Center for Ejendomme, Genbrug og Donationer mødte vi fx Belinda Neuschæfer Larsen, som kunne hjælpe os med at opbevare de donerede genstande, indtil alt var indsamlet og klar til at blive kørt østpå, siger Tue Byskov Bøtkjær.

Selve transportopgaven bliver løst af en ældre ukrainsk chauffør, der kører lastbilen, fordi yngre ukrainske mænd ikke må forlade landet på grund af krigen. Donationen skal afleveres i et varehus i byen Uzhgorod, som ligger tæt på Slovakiets grænse. Byen ligger langt fra fronten og er derfor et godt og sikkert sted at aflevere donationen.

– I Uzhgorod vil vores ukrainske kontakter sørge for, at materiellet bliver transporteret videre til hospitaler og rehabiliteringssteder andre steder i landet, hvor det forhåbentlig kommer til at gøre en forskel for mennesker, som er dobbelt hårdt ramt af både krig og erhvervet hjerneskade, slutter Tue Byskov Bøtkjær.