Syddansk Universitet har offentliggjort et idékatalog til familier med afasi, og Hjernesagen har deltaget i både lancering og tilblivelse af kataloget. Find link til idékataloget nedenfor.

Hjernesagen var tidligere på måneden med til lanceringen af idékataloget Familier med afasi på vej på Syddansk Universitet, hvor chef for StrokeLinjen, Maja Klamer Løhr også deltog i paneldebatten.

– Det var en rigtig fin dag, hvor vi hørte fra ramte, som fortalte om vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang og indsats for hele familien og andre nære pårørende, siger Maja Klamer Løhr. Hun uddyber:

– En af deltagerne fortalte bl.a., hvor meget det havde påvirket hendes børn, som på skadestidspunktet var 14 og 17 år – og ingen havde øje på dem som familie. En anden fortalte om betydningen af at bevare kontakten til gode venner og livsvidner, men også hvor svært det kan være uden viden om fx samtalestøtte.

Alvorligt handicap
Mere end 31.000 danskere lever med afasi efter et stroke – og hertil kommer et ukendt antal, som får afasi som følge af andre skader på hjernen. Afasi er en tilstand, som i sig selv er et stort handicap i hverdagen, men også forstærker andre følgevirkninger til en erhvervet hjerneskade.

Eksempelvis har en person med afasi efter hjerneskade 7,5 gange højere risiko for at udvikle depressive symptomer end hos en person uden afasi, mens 44 procent af alle personer med afasi får angst i modsætning til mellem 15 og 33 procent af dem uden afasi.

Nyt projekt starter op
Som nævnt har Syddansk Universitet nu udgivet et idékatalog, som man kan finde på universitetets hjemmeside. Men arbejdet stopper ikke her.

Fra den første januar i år har man opstartet et nyt projekt på SDU med fokus på afasi. Projektet er fireårigt og omfatter bl.a. to ph.d.-projekter, hvor man vil arbejde videre med udvalget idéer fra kataloget og afprøve forskellige familieinterventioner. Hjernesagen følger med i arbejdet og vil løbende informere om det her på hjemmesiden, på sociale medier og i medlemsbladet.