Et nyt forslag om at ændre lovgivningen omkring magtanvendelse på botilbud er en decideret falliterklæring. Sådan lyder det i Hjernesagens høringssvar til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, og ligesom Danske Handicaporganisationer opfordrer Hjernesagen til, at lovforslaget helt trækkes tilbage til fordel for en dialog om, hvordan vi gør botilbud til trygge og trivselsfremmende boliger for beboere og medarbejdere.

Helt grundlæggende indeholder lovforslaget en række tiltag, som øger magtbeføjelserne. Det åbner således for øgede muligheder for, at beboerne låses inde i deres egen bolig, for fastholdelse, flytning uden beboerens samtykke og mere af samme skuffe.

Målet er ifølge lovteksten at sikre en effektiv tids- og ressourceudnyttelse, og derfor indeholder lovforslaget også en reduktion af dokumentationskravene og myndighedstilsynet. Med andre ord: Ifølge det nye lovforslag skal det fremover være muligt at bruge mere magt, låse beboere på landets botilbud inde i deres eget hjem og tvangsflytte dem, samtidig med at man ikke i samme grad som i dag behøver at dokumentere, hvorfor det sker.

Det er i Hjernesagens optik beskæmmende og alarmerende, og vi frygter, at lovforslaget vil føre til konfliktoptrapninger mellem beboerne på landets bosteder samt mellem beboere og personale. Vi frygter en forråelse og opfordrer i stedet til, at man ser på de underliggende problemer på landets bosteder med at fastholde kompetent personale, med dårlig ledelse osv.

Vi ønsker en højere faglighed og mindre magtanvendelse. Læs hele Hjernesagens høringssvar her.