Sammen mod stroke

23.02.22
Et oplæg til en sammenhængende indsats på strokeområdet fra Hjernesagen sætter både fokus på forebyggelse, kvalitetsudvikling og ensretning. Planen er ambitiøs, understreger Hjernesagens landsformand, men han understreger i samme sætning, at den absolut er mulig at gennemføre. Det handler udelukkende om politisk vilje.

110.000 danskere går rundt med diagnosen stroke, altså en blodprop eller blødning i hjernen. Og flere kommer hele tiden til: I gennemsnit rammes en ny dansker af et stroke hvert tredje kvarter. Hver dag – døgnet rundt.

”Det er uhyggelige tal, når man ved, hvor alvorligt det er at blive ramt af en blodprop eller blødning i hjernen. Det er rigtigt mange mennesker, som er berørt af sygdommen – og det er også for mange mennesker. For stroke kan faktisk forebygges, og et af nøgleelementerne i vores handleplan for stroke er, at vi med en målrettet indsats skal nedbringe antallet af strokeramte med 10 procent i løbet af det næste tiår,” siger Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

En bred alliance
Handleplanen er et initiativ fra Hjernesagen, og den er blevet til som et resultat af et tæt samarbejde med landets førende eksperter fra en lang række fagområder: Bag planen står professorer og andre eksperter i sundhedsøkonomi, i behandling og forebyggelse af stroke og fra socialområdet, ligesom også både ramte og pårørende har været direkte involveret i planens tilblivelse.

”Det er vigtigt, at det faglige grundlag er i orden. Det er en ambitiøs plan, vi fremlægger – men den er absolut mulig at gennemføre. Det handler udelukkende om politisk vilje, og den burde være til stede: Der er et meget stort potentiale i det her – både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Hvert år bruger vi i Danmark mere end 13 mia. kroner på behandling og tabt arbejdsfortjeneste alene. Dertil kommer et ukendt, men meget stort beløb på rehabilitering og sociale foranstaltninger. Jeg tror, der er rigtigt mange, som ikke helt gør sig klart, hvor stor en belastning, den her sygdom udgør – og det kan vi i fællesskab lave om på,” understreger Tue Byskov Bøtkjær og fortsætter:

”Hele indsatsen med at udarbejde og implementere handleplanen har vi valgt at kalde for Sammen mod stroke, fordi civilsamfundet, altså Hjernesagen og vores mange medlemmer, er gået sammen med eksperter fra hospitaler, universiteter og andre vidensinstitutioner om at lave det her udspil. Håbet er nu, at vi også kan få både kommunale, regionale og landspolitikere med i vores alliance. For det kræver et stort anlagt samarbejde, hvis vi for alvor skal gøre en forskel for de ramte og deres pårørende.”

Fokus på hele forløbet
I Danmark er vi i dag førende internationalt, når det gælder den akutte behandling af stroke. Det er stadig muligt at gøre det endnu bedre, og handleplanen indeholder derfor konkrete anbefalinger og forslag til målsætninger, som vil resultere i øget overlevelse og bedre prognoser for de overlevende.

”Helt centralt i vores udspil til en samlet handleplan står også, at vi ensretter og løfter kvaliteten i rehabliteringen efter et stroke. Omkring en tredjedel af de personer, som overlever deres stroke, får et længerevarende handicap, som kræver genoptræning. Men der er meget stor forskel på, hvilket rehabiliteringstilbud de får. Det afhænger blandt andet af hvor i landet man bor – og det er hverken rimeligt eller godt nok,” siger Tue Byskov Bøtkjær

Hjernesagens udspil til en handleplan for stroke fremlægges nu for landets politikere. Du kan følge med i arbejdet her på vores hjemmeside, hvor du også kan downloade planen og se alle baggrundspapirer og videnskabelige referencer til udspillet:  www.hjernesagen.dk/strokehandleplan

 

Fakta om stroke:
Rammer hver syvende dansker i løbet af livet.

Hvert år rammes 12.000 af et stroke – det svarer til et nyt stroke hvert tredje kvarter, døgnet rundt.

Hvert år dør 3.300 af stroke, hvilket gør det til den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark.

Ca. hver tredje af de overlevende får et længerevarende handicap, og stroke er dermed den hyppigste årsag til handicap blandt voksne.

Behandling af sygdommen koster hvert år 7,5 mia. kroner, mens samfundet har yderligere udgifter på 5,6 mia. kroner årligt i form af tabt arbejdsfortjeneste.

 

Handleplan for stroke
Indeholder konkrete anbefalinger og målsætninger for hele forløbet med stroke:

  • Forebyggelse
  • Den præhospitale indsats
  • Den akutte behandling
  • Indlæggelse og udskrivning
  • Rehabilitering
  • Livet med stroke

Desuden er der et særskilt kapitel om indsamling af data, kvalitetsarbejde og forskning.