Politisk udmelding fra Hjernesagens repræsentantskab

30.05.22
På Hjernesagens repræsentantskabsmøde den 21. maj vedtog et enigt repræsentantskab følgende politiske udmelding som en kommentar til regeringens udspil på det specialiserede socialområdet.

I sidste uge kom socialministerens udspil til en såkaldt specialeplan. Planen er et resultat af flere års arbejde med en storstilet evaluering af det specialiserede socialområde. Desværre skuffer planen fælt!

Socialministerens mål om at sikre bedre og ensartet kvalitet til de borgere, der lever med komplekse handicap, f.eks. som følge af stroke eller anden senhjerneskade, er endt i et uambitiøst kludetæppe af lappeløsninger. Frem for alt gør forslaget ikke op med områdets allerstørste udfordring, nemlig at der alene er tale om ”kan” anbefalinger, men ingen krav om, hvad der ”skal” gøres.

Det er fortsat landets 98 kommuner, der i sidste ende har ansvaret for at sikre god kvalitet på området. Derfor frygter vi, at det fortsat mange steder vil være økonomien og ikke fagligheden, der kommer til at styre beslutningerne om, hvem der skal have hvilke tilbud.

Socialministerens forslag indeholder mange målsætninger, som Hjernesagen bakker op om. Det gælder blandt andet det overordnede formål om at sikre de specialiserede vidensmiljøer samt at understøtte fagligheden med mere uddannelse, forskning og data. Men så længe dette ikke følges af grundlæggende krav om, at anbefalinger faktisk skal følges, så
tror vi ikke på, at forslaget vil føre til mere lighed og kvalitet. Sporene skræmmer: På hjerneskadeområdet har vi siden 2011 haft forløbsprogrammer med klare anbefalinger til kommuner og regioner, som ikke er blevet fulgt.

Hjernesagen appellerer til, at der er ansvarlige politikere, der i de kommende forhandlinger tør tænke nyt og ambitiøst. Vi støtter forslaget om klare retningslinjer og en struktur, hvor specialiserede vidensmiljøer sikrer kvalitet og faglig udvikling, men det skal sikres, at økonomi og visitation ikke afhænger af kommunernes økonomi.

På repræsentantskabets vegne og
med venlige hilsner

Tue Byskov Bøtkjær, landsformand og Birgitte Hysse Forchhammer, direktør.