Positivt møde med sundhedsministeren

07.06.23
Den 6. marts mødtes Hjernesagens landsformand og direktør med sundhedsminister Sophie Løhde for at præsentere hende for Hjernesagens Handleplan for Stroke – og i øvrigt fremlægge flere af foreningens mærkesager.

Den 6. juni mødtes Hjernesagens landsformand Tue Byskov Bøtkjær og direktør Birgitte Hysse Forchhammer med sundhedsminister Sophie Løhde (V). På dagsordenen var blandt andet Hjernesagens Handleplan for stroke, og der blev også lejlighed til at snakke med ministeren om en række af foreningens mærkesager.

– Jeg synes, at vi havde et rigtig godt møde. Sophie Løhde tog godt imod vores handleplan og tankerne bag den. Vi fik blandt andet en rigtig god snak med sundhedsministeren om det helt absurde i, at vi som samfund faktisk ikke ved, hvad der sker med mennesker, der har haft et stroke, når først de er blevet udskrevet. Altså det her med at der ikke systematisk indsamles data om den rehabilitering, de modtager – og at vi derfor er ude af stand til at følge op og sikre os, at tingene går i den rigtige retning, siger Tue Byskov Bøtkjær.

Vi holder fast!
Sophie Løhde skal efter planen deltage i indvielsen af Rigshospitalets nye neurorehabiliteringshus efter dette blads deadline. Her vil Hjernesagen også være med – og der bliver derfor sandsynligvis lejlighed til at fortsætte dialogen i en mere uformel form både ved denne og andre lejligheder.

– Det er vigtigt at vi holder fast. Vores møde med ministeren var på alle områder positivt – det vil jeg meget gerne kvittere for. Hun tog fx også positivt imod vores tanker om at tilbyde mennesker med afasi vedligeholdende sproglig træning, siger landsformanden og tilføjer:

– Men det, at ministeren lytter med interesse, det, at ministeren er positivt stemt over for vores sag, betyder jo desværre ikke, at vi pr automatik får ændret hverken lovgivning eller praksis. Sådan fungerer den politiske virkelighed ikke. Derfor vil vi – i alle sammenhænge, formelle såvel som uformelle – forsøge at holde fast i den positive ånd og følge op på de tilbagemeldinger, vi har fået, understreger Tue Byskov Bøtkjær.

Læs i øvrigt mere om Hjernesagens Handleplan for stroke her på hjemmesiden.