Stroke koster samfundet milliarder og påfører den enkelte betydelig tab af funktion og livskvalitet. En national plan for stroke med konkrete og bindende mål skal være med til at nedbringe antallet af stroke med 10 procent og skabe bedre liv for dem, som rammes. En række af anbefalingerne i Hjernesagens udspil til en handleplan for stroke vil med fordel også kunne anvendes til personer med andre typer af erhvervet hjerneskade – det gælder særligt anbefalingerne til forløbet efter udskrivelse fra hospitalsbehandling.

Baggrundsmaterialer til strokeplanen

Herunder finder du uddybende tekster, baggrundsinformationer samt kilder og referencer, som ligger til grund for de enkelte kapitler i handleplanen:

Samarbejdspartnere

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med: