Nye tal fra DanStroke

30.11.23
DanStroke har netop udsendt 2022-tal, der belyser strokebehandlingen i Danmark. De viser blandt andet, at vi herhjemme stadig har en rekordhøj procentandel af de ramte, som når ind på hospitalet i tide til at få blodpropsopløsende behandling.

DanStroke er en helt unik database, der hvert år udkommer med et vigtig information, der belyser mange forskellige aspekter ved den de tidlige faser af strokeforløbet. Her findes f.eks. data om, hvor lang tid, der går, fra danskerne oplever symptomer på stroke, til de kommer ind på sygehuset.

Man finder også data opgørelser af tiden, fra man kommer ind ad hospitalets dør, til der er foretaget scanning, og behandlingen med blodpropsopløsende medicin er givet. Der findes også tal på, hvor hurtigt tidlig vurdering og rehabilitering iværksættes og, hvor mange patienter der forlader hospitalet med en genoptræningsplan.

Rekordmange kommer i behandling
– Det helt unikke ved DanStroke er, at de indsamlede data kan sammenligne år efter år, og derfor bruges til at sætte mål for udvikling af kvaliteten, siger Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer.

De nyeste tal fra DanStroke dækker 2022, og netop dét år skete der i flere regioner ændringer i måden, data indsamles på. Også RKKP, der står for registeret, har foretaget en række ændringer i deres procedurer, og det betyder, at nogle af netop dette års tal er usikre, men på andre områder vurderes tallene at være dækkende.

– Det måske vigtigste budskab i årets rapport er, at vi i Danmark fortsat har en rekordhøj procentandel af de ramte, der når på hospital i tide, og derfor modtager blodpropsopløsende behandling. Tallet er 24 procent, med en lille variation på tværs af landet. Også andelen, der indlægges på strokeafsnit, er fortsat meget høj i Danmark – og det er virkelig glædeligt, siger Birgitte Hysse Forchhammer.

Men for mange får ikke en genoptræningsplan
Mindre godt er det, at andelen af strokeramte, der får foretaget en operation i halskarrene er faldet i flere dele af landet. En sådan operation kan hos nogen nedsætte risikoen for at få nye blodpropper. En anden mindre god nyhed er, at der fortsat er meget stor forskel på, hvor mange patienter der udskrives med en genoptræningsplan efter endt hospitalsindlæggelse.

– Det er ganske markant, siger Hjernesagens direktør og uddyber: – Tallene varierer fra 52 procent til 81 procent på ellers sammenlignelige hospitalsafsnit. Det er meget!

Den laveste gennemsnitlige andel, der udskrives med en genoptræningsplan findes i Region Sjælland og Region Nordjylland.

Et vigtigt redskab for den videre udvikling
Lige som man ikke taber sig af at gå på badevægten, så ændrer databasernes tal heller ikke noget af sig selv. Men DanStrokes årlige opgørelse er et helt centralt element i den fortsatte udvikling af kvaliteten på området, lyder det fra Birgitte Hysse Forchhammer:

– Som det lidt firkantet engang er blevet sagt: ”Hvis det ikke kan tælles, kan det ikke ændres”. Tallene fra DanStroke er indikatorer på, hvor noget går godt, og andet går skidt. Derfor er de et godt udgangspunkt for at arbejde med forbedringer, slutter hun.