Hjernesagen og TrygFonden har ansat Charlotte Haase som projektleder for det nye samarbejdsprojekt, der skal mindske social ulighed på strokeområdet og kapacitetsopbygge Hjernesagen.

Tidligere i år lancerede Hjernesagen og TrygFonden et nyt samarbejde, som har fokus på at mindske uligheden i sundhed på strokeområdet, og nu er der ansat en projektleder, som skal i spidsen for samarbejdsprojektet: 50-årige Charlotte Haase kommer fra en stilling som specialkonsulent i Københavns Kommune og starter sit nye job i Hjernesagen den 1. juli i år.

– Jamen, jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Jeg glæder mig til at arbejde for Hjernesagen og med udgangspunkt i borgerperspektivet til at bidrage til at forbedre den forebyggende og rehabiliterende indsats på strokeområdet, siger hun.

Den helt rigtige kandidat
Charlotte Haase er oprindelig uddannet fysioterapeut, hun har en master i rehabilitering og har arbejdet med hjerneskadeområdet i mere end 20 år i en række forskellige stillinger. Hun har blandt andet siddet med ved bordet, da Sundhedsstyrelsens tværsektorielle anbefalinger til rehabilitering blev udarbejdet, ligesom hun har bidraget til en række andre nationale retningslinjer og puljeprojekter på hjerneskadeområdet.

Desuden den nye projektleder i Hjernesagen erfaring med frivilligt arbejde – blandt andet i regi af Kræftens Bekæmpelse. Netop dette tillægger Hjernesagens landsformand stor værdi:

– Jeg er rigtig glad for, at vi i Charlotte har fundet en projektleder, som har erfaring med at det frivillige arbejde. Det er meget vigtigt i forhold til vores lokalforeninger. Samtidig har hun et indgående kendskab til hele hjerneskaderehabiliteringsområdet, hun kender den kommunale verden indefra – og har mange års erfaring med projektledelse. Jeg føler mig helt overbevist om, at vi har fundet den helt rigtige kandidat, siger Tue Byskov Bøtkjær.

De rette kompetencer
Også hos TrygFonden ser man frem til at byde Charlotte Haase velkommen i det nye samarbejde:

– Jeg er meget tilfreds med, at vi kan tilbyde Charlotte jobbet. Der er slet ingen tvivl om, at hun er den helt rigtige kandidat, som besidder lige præcis de kompetencer, der skal til. Jeg hæfter mig særligt ved, at hun har så stor erfaring fra hjerneskadeområdet og er meget optaget af at mindske den sociale ulighed i sundhed, så jeg glæder mig til samarbejdet, hvor vi skal øge fokus på stroke og samtidig kapacitetsudvikle Hjernesagen, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

 

Kort om –
Charlotte Haase
er 50 år, uddannet fysioterapeut og har en master i rehabilitering. De sidste fire år har hun været ansat som specialkonsulent i Københavns Kommune. Charlotte er gift og har to børn.