Handleplan for stroke

16.09.21
Hjernesagens repræsentantskab vedtog på sit årlige møde i september i år enstemmigt en politisk udtalelse, som efterspørger en national handleplan på strokeområdet. Udtalelsen skal nu skal præsenteres for landets politikere.

Processen med at udarbejde et konkret forslag til en handleplan har stået på igennem hele 2021 med inddragelse af en række faglige eksperter fra alle relevante områder: Såvel sundhedsøkonomer, som personer fra rehabiliteringsområdet og den sundhedsfaglige behandling har været involveret i processen.

”Det betyder, at vi nu står med et meget stærkt fagligt funderet udspil, som vi vil bære videre til de politiske beslutningstagere. Og i og med, at vi har allieret os med de største kapaciteter herhjemme hele vejen rundt, så bliver det vanskeligere for politikerne at sidde udspillet overhørigt. Vores arbejde hænger desuden fint sammen med det arbejde, som også foregår internationalt: Både de faglige selskaber og patientforeningerne i Europa er ligeledes i gang med at udvikle politisk bindende handleplaner for stroke,” forklarer Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer.

Tid til skal i stedet for bør!
Handleplanen omfatter hele forløbet med stroke: Der er både fokus på forebyggelse, behandling og rehabilitering, og målet er blandt andet at sikre ens forhold og adgang til både behandling og rehabilitering – uanset hvor man bor i landet.

”Det er på høje tid, at der kommer forpligtende beslutninger, når det gælder indsatser for mennesker med stroke og andre hjerneskader. Vores områder har alt for længe været præget af anbefalinger og politiske ønsker. Det er bare ikke godt nok! Vi vil have bindende standarder og meget klare retningslinjer. Vi vil have ”skal” i stedet for ”bør”,” siger Hjernesagens landsformand Tue Byskov Bøtkjær.

Strokeplanen skal være en pendant til de nationale planer, som vi allerede kender dem fra andre sygdomsområder så som kræft og diabetes mv. For i lighed med disse er stroke er en meget alvorlig og udbredt folkesygdom. Den rammer hvert år 12.000 danskere, og mere end hver tiende ramte ender med at have behov for permanent ophold på plejehjem. Heldigvis bliver vi bedre og bedre til at behandle sygdommen, men det bevirker også, at flere og flere lever med diagnosen: Sundhedsstyrelsen siger nu, at 110.000 danskere lever med en strokediagnose.

Handleplanen og den politiske udmelding sendes nu til sundhedsministeren, socialministeren, til Folketinges Socialudvalg, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, til formanden og direktøren for Danske Region, formanden for regionernes sundhedsudvalg, til Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, til formand for og sundhedsdirektør i Kommunernes Landsforening, til formanden for KL’s politiske udvalg, til landets regionsrådsformænd og borgmestre samt alle formænd for de kommunale social- og sundhedsudvalg.

Du kan læse den politiske udtalelse her: Udtalelse Fra Hjernesagens Repræsentantskab 2021