fbpx

Fælles europæisk front mod stroke

15.06.21
Hjernesagen opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke til at underskrive en fælles europæisk handleplan mod stroke. Der skal arbejdes med forebyggelse, behandling og rehabilitering i hele Europa.

Det er blevet kaldt for Europas største fælles sundhedsprojekt, det arbejde, som European Stroke Organisation og Stroke Alliance for Europe har startet. De faglige selskaber for stroke og patientforeningerne på tværs af de europæiske grænser er nemlig blevet enige om en fælles handleplan med høje ambitioner, som man ønsker, at sundhedsmyndighederne i alle landene underskriver og tilslutter sig.

Alliancen rækker ud over EU’s grænser, idet selskaber og foreninger fra i alt 53 europæiske lande deltager i samarbejdet, og i Danmark er det Hjernesagen, som sammen med Dansk Selskab for Stroke, har sendt et åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke med en opfordring til, at Danmark officielt tilslutter sig alliancen.

”Formålet med handleplanen er at forbedre hele forløbet for strokepatienter og deres pårørende i alle de europæiske lande. Fra den helt akutte indsats over støtte, efterbehandling og rehabilitering. Desuden skal de deltagende lande ifølge handleplanen også iværksætte forebyggelsesstrategier. Og jeg vil gerne understrege, at det er meget vigtigt, at Danmark tilslutter sig. Det er en symbolsk værdi i at vise, at i Danmark ikke står tilbage for vores venner og naboer i resten af Europa. Men det vil også have en mere reel værdi, fordi det vil være med til at forbedre forholdene for danske ramte og pårørende”, siger Hjernesagens landsformand Tue Byskov Bøtkjær.

Færre strokes og bedre behandling og rehabilitering
Den europæiske handleplan indeholder nemlig nogle helt konkrete målsætninger. Som fx at sænke antallet af strokes med 10 procent over en årrække foruden at løfte behandling og rehabilitering i alle landene, som underskriver erklæringen.

”Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark er meget langt fremme på en række områder. Og derfor tror jeg også godt, at vi kan sige, at vi på en måde er en slags forbillede for vores venner i Europa – i hvert fald når det gælder den præhospitale indsats og det helt akutte forløb. Men der er ingen tvivl om, at vi stadigvæk både kan og skal forbedre vilkårene herhjemme på flere områder,” siger Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer og fortsætter:

”Eksempelvis er vi ikke førende i Europa, når det gælder forebyggelse. Og vi ser også alt for store lokale forskelle på, hvordan man håndterer rehabiliteringen rundt omkring i landet. Der mangler vi enslydende standarder for indsatsen, vi mangler konkrete data, så vi kan følge med i, hvordan man håndterer opgaven fra kommune til kommune og fra rehabiliteringscenter til rehabiliteringscenter. Der er nogle af de ting, vi håber på, at en samlet plan for området kan være med til at rette op på.”

Dansk strokeplan på vej
Hjernesagen har nu, sammen med Dansk Selskab for Stroke, sendt et åbent brev til sundhedsministeren med opfordring til, at han underskriver den europæiske handleplane, og Danmark dermed tilslutter sig den alliance. Du kan læse brevet og opfordringen her: Brev Til Sundhedsministeren SAP E.

Det europæiske samarbejde hænger desuden tæt sammen med arbejdet med at få udarbejdet en sammenhængende dansk strokeplan, som Hjernesagen satte i gang på sit repræsentantskabsmøde sidste år. Det udspil vil senere på året også blive præsenteret for sundhedsministeren sammen sundhedsordførerne for landets øvrige partier.