Dagslys mod træthed og depression

08.06.23
Hjernesagens Forskningslegat bliver i år uddelt for første gang nogensinde, og modtager af æren og de 50.000 kr. er Anders Sode West fra Rigshospitalets Neurocenter og Enhed for Apopleksiforskning. Han forsker i depression og fatigue, altså hjernetræthed, efter stroke.

Det var en både stolt og glad Anders Sode West, som på Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle modtog legatet fra Hjernesagens Landsformand, Tue Byskov Bøtkjær. Efterfølgende holdt han et kort foredrag om sin forskning for Hjernesagens repræsentantskab, der primært består af strokeramte og deres pårørende fra hele landet.

– Det er en ære at modtage et legat fra lige præcis den her forsamling, siger Anders Sode West med henvisning til, at hans forskning retter sig mod at forstå og afhjælpe nogle af de mest udbredte følger efter et stroke.

En forstyrrelse af døgnrytmen
Faktum er nemlig, at hele 85 procent af alle strokeramte efterfølgende oplever såkaldt fatigue, som er en udtalt træthed, der for mange opleves som en stor belastning i hverdagen, mens 30 procent af de strokeramte udvikler en depression. Ikke desto mindre er det et underbelyst emne, som der derfor findes meget lidt håndfast viden om.

– Dybest set ved vi ingenting om hverken fatigue eller depression efter stroke, selvom det altså er nogle af de mest almindelige følger – og i øvrigt opleves som store problemer af patienter. Det er jo lidt paradoksalt, siger Anders Sode West.

Hans kommende projekt afvikles som et samarbejde med Helle Klingenberg Iversen fra Enhed for Apopleksiforskning, Dansk Center for Søvnmedicin, Dansk Multipel Sklerose Center samt Klinisk Biokemisk Afdeling, Diagnostisk Enhed og Neuropsykologisk Enhed på Rigshospitalet. Her vil de dels undersøge årsagen til udtalt træthed og depression og dels afprøve en behandlingsmetode. Anders Sode Wests hypotese er nemlig, at træthed og depression skyldes en forstyrrelse af døgnrytmen, som meget ofte følger i kølvandet på den skade i hjernen, der opstår under enten en blodprop eller blødning.

– Vores tidligere studier viste, at man kan reducere de depressive symptomer med 50 procent og over 20 procent, når det kommer til fatigue, hvis patienterne udsættes for døgnrytmelys. Hvis vi kan forklare, hvorfor det virker, vil det åbne for, at døgnrytmelys kan implementeres på hospitaler og i rehabiliteringsmiljøer, forklarer Anders Sode West.

Glædeligt med ny viden om stort problem
Undersøgelserne i det nye projekt kommer blandt andet til at bestå af test for depression, fatigue, søvn og kognitive funktioner sammen med MR-skanninger af hjernen, søvnundersøgelser og undersøgelser af kroppens hormonelle funktioner.

Det er meget glædeligt og spændende, hvis vi kan blive lidt klogere på hjernetræthed og depression efter stroke. Det er et voldsomt underbelyst område, og det vil virkelig gøre en stor forskel for rigtig mange mennesker, hvis i fremtiden kan tilbyde en effektiv og i virkeligheden ret simpel behandling. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores forskningsudvalg har valgt at pege på Ander som modtager af det første af Hjernesagens Forskningslegat, siger Hjernesagens landsformand Tue Byskov Bøtkjær.

 

Fakta:
Stroke, træthed og depression

Hvert år rammes omkring 12.000 danskere af et stroke.

Efterfølgende oplever omkring 30 procent at få en depression, mens hele 85 procent oplever hjernetræthed, som også kaldes fatigue. Faktisk angiver 40 procent af alle strokepatienter hjernetræthed som det værste men et år efter deres stroke.

Du kan se to webinarer med Anders Sode West her på hjemmesiden, hvor han fortæller om hhv. depression og hjernetræthed efter stroke.