Krads kritik af Kalundborg Kommune

12.09.22
Hjernesagen er gået ind i to sager fra Kalundborg Kommune, hvor kommunen yder et utilstrækkeligt rehabiliteringstilbud. Det har i begge tilfælde store konsekvenser for de berørte borgere og deres familier, men desværre er problemet langt større.

Hjernesagen rejser sammen med TV2 Øst en hård kritik af forholdende for borgere med erhvervet hjerneskade i Kalundborg Kommune. Her har man nemlig valgt selv at varetage rehabilitering på specialiseret niveau af aktuelt to borgere – Jan Søborg Hertoft og Per Larsen. Konkret er de begge blevet henvist til kommunens tilbud på Odincenteret i Høng, selvom alting tilsiger, at Odincenteret ikke lever op til Sundhedsstyrelsens vejledninger.

”Sundhedsstyrelsen er ganske klar i mælet, når det gælder den kommunale rehabilitering af borgere, som har fået en hjerneskade – fx efter et stroke. I vejledningen hedder det blandt andet, at de steder, som tilbyder rehabilitering på specialiseret niveau er forpligtiget til at deltage i forskningsaktiviteter for at sikre, at kompetencerne på stedet er tilstrækkeligt specialiserede – og at medarbejdernes kompetencer løbende vedligeholdes. Desuden skal medarbejderne have minimum tre års erfaring med hjerneskaderehabilitering på specialiseret niveau,” siger Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær og uddyber:

”I Sundhedsstyrelsens vejledning bruger de som rettesnor, at medarbejdere, der varetager rehabilitering på specialiseret niveau, som minimum skal tage sig af ti individuelle rehabiliteringsforløb på dette niveau årligt. Det tillader jeg mig at tvivle meget stærkt på, at de gør på Odincenteret!”

Utilstrækkelige kompetencer
Hjernesagen har gentagne gange spurgt Kalundborg Kommune om, hvor mange borgere de modtager med behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Hver gang har vi fået svaret, at det ved man ganske enkelt ikke. Men i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen konkluderes det, at kun de absolut største kommuner herhjemme har tilstrækkeligt mange borgere med så svære hjerneskader, at de vil kunne drive et tilbud i eget regi.

”Det siger næsten sig selv, at en forholdsvis lille kommune som Kalundborg Kommune med omkring 50.000 borgere ikke er i stand til at leve op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Derfor er det ærligt talt også rystende, at man fastholder, at Jan og Per får den rette hjælp. Det er meget svært at tro på, at de har tilstrækkelige kompetencer på Odincenteret,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Det er næstformand i kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg, Kirsten Rask (Soc.dem), da også enig i. Til TV2 Øst siger hun:

”Nej, det har vi ikke, og det er også derfor, at jeg tager det op. Jeg kan ikke give et klart svar på, hvad vi skal gøre i fremtiden, men jeg lover, at jeg bider mig fast og forsøger at sikre mig, at vi får det bedst mulige tilbud.”

Et problem i hele Danmark
Problemet er helt aktuelt og lige nu meget synligt i Kalundborg Kommune. Men desværre er problematikken langt fra isoleret til Kalundborg. I Hjernesagen har vi lavet vores egen undersøgelse af, hvordan kommunerne varetager rehabilitering på specialiseret niveau.

”Vi har fået svar fra 73 ud af landets 98 kommuner, og 25 procent af de deltagende kommuner oplyser, at de varetager rehabilitering på specialiseret niveau internt i kommunen, mens 27 procent svarer, at det varierer, om de anvender egne eller eksterne tilbud. Kun 48 procent svarer, at de ikke selv varetager specialiseret rehabilitering,” siger Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer.

Hun understreger, at det skal ses i lyset af, at 82 procent af de deltagende kommuner svarer, at modtager under ti borgere med en genoptræningsplan på specialiseret niveau årligt – og således ikke lever op til Sundhedsstyrelsens rettesnor.

Brug for en lovændring
”Det er helt indlysende, at vi har et meget stort og generelt problem her, og den eneste løsning er, at vi får lavet om på lovgivningen. Som det er i dag modtager alt for mange danskere et utilstrækkeligt kommunalt tilbud om rehabilitering efter deres hjerneskade, og den eneste grund til, at det kan lade sig gøre, er, at Sundhedsstyrelsens vejledning udelukkende indeholder anbefalinger til kommunen – og ingen krav. Det må og skal vi have lavet om på. Som det er i dag, kan kommunerne reelt selv vælge, om de vil overholde retningslinjerne eller ej. Og så bliver det desværre alt for ofte den kommunale pengepung frem for fagligheden, som dikterer visitationen,” understreger Tue Byskov Bøtkjær.

Hjernesagen vil følge op på de to konkrete sager fra Kalundborg Kommune. Håbet er fortsat, at både Per Larsen og Jan Søborg Hertoft kan blive genvisiteret og få et tilbud om rehabilitering, som lever op til de sundhedsfaglige anbefalinger.

Du kan se indslaget om Per Larsen og Jan Søborg Hertoft på TV2 Østs hjemmeside.