Uændret antal stroke under pandemien

30.06.22
Et nyligt publiceret stort dansk studie baseret på data fra hele landet viser, at Covid-19 pandemien ikke har haft nogen tydelig påvirkning på hverken antallet af stroke eller behandlingen af strokepatienter herhjemme.

Særligt i det første halve til hele år under pandemien har der med mellemrum været luftet en frygt for, at Covid-19 kunne have en negativ effekt på behandlingen af patienter med stroke.

Primært fordi man kunne forestille sig, at et overophedet sundhedsvæsen med mange indlagte patienter med Covid-19 kunne medføre en dårligere behandlingskvalitet. Eksempelvis fordi man ville overse strokesymptomer hos patienter, der i forvejen er indlagt med Covid-19 – eller fordi patienter med symptomer på stroke selv vælger at blive væk fra hospitalerne, fx af frygt for at blive smittet med Covid-19. Men intet tyder altså på, at dette holder stik.

Ingen effekt på behandlingskvaliteten
I undersøgelsen fokuserer forskerne på indlæggelser og dødsfald i den første landsdækkende lock down-periode, i perioden efter med gradvis genåbning, i perioden med meget få restriktioner og slutteligt i perioden med lokale nedlukninger, som ledte over i den anden, landsdækkende nedlukning.

Overordnet konkluderer studiet, at antallet af indlæggelser i hele perioden er uændret. Til trods for, at udenlandske studier nogle steder har vist færre indlæggelser på lokale hospitaler – og at man andre steder har påvist øget risiko for at få et stroke, hvis man i forvejen er smittet med Covid-19.

Dykker man ned i tallene for de enkelte perioder i Danmark, viser det sig, at der var en mindre nedgang (på syv procent) i antallet af indlæggelser under den første nedlukning og en tilsvarende mindre stigning under den gradvise genåbning. Udsvingene er dog så små, at forskerne bag studiet ikke tillægger dem nogen signifikant betydning. Desuden finder de slet ingen effekt på kvaliteten af behandlingen af stroke i hele perioden.

Studiet er blevet publiceret i European Journal of Neurology – og kan læses her (på engelsk).