Konstruktivt møde med Magnus Heunicke

18.08.22
Hjernesagens landsformand ser frem til et endnu bedre samarbejde med Sundhedsministeriet omkring realiseringen af en sammenhængende plan for mennesker, der bliver ramt af stroke.

Hjernesagen mødtes i dag med sundhedsminister Magnus Heunicke for at diskutere Hjernesagens Handleplan for stroke og hvordan handleplanens nøglepunkter kan realiseres.

Foruden Magnus Heunicke og hans embedsmænd deltog professor Hanne Christensen og dr. med. Helle Iversen, begge fra Hjernesagens ekspertudvalg, Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer og Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

Fokus på det videre samarbejde
Alle er enige om, at mødet foregik i en særdeles konstruktiv tone og ser frem til et endnu tættere samarbejde med ministeriet fremover:

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at have et godt og tæt samarbejde med sundhedsministeren, når det handler om at føre de centrale punkter i vores handleplan ud i livet. Jeg synes, det var et rigtig godt og konstruktivt møde, og jeg går herfra med en fornemmelse af, at strokeområdet og arbejdet med at forbedre behandling, rehabilitering og livsvilkår for mennesker, der er ramt af hjerneskade og deres pårørende, faktisk er noget, der optager ministeren,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Nu starter en dialog om, hvordan det videre samarbejde mellem Hjernesagen og ministeriet skal foregå og konkret udmønte sig – og allerede nu har Hjernesagen også planlagt flere møder med sundhedsordførere fra de øvrige politiske partier.