Støtte til medlemskommunikation på Fyn

17.12.20
Odense Kommune har netop offentliggjort, at de har tildelt kommunens 126 frivillige, sociale foreninger i alt 9,5 mio. kr. til næste år, og Hjernesagens lokalforening for Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn har – efter ihærdigt benarbejde fra lokalformand Jimmy Jørgensen – fået tredoblet deres tilskud i forhold til året før.

Det forhøjede tilskudd kommer fra de såkaldte §18 og §79 midler, og pga. coronarestriktionerne understreger kommunens ældre- og handicaprådmand Søren Widell, at det er vigtigt at understøtte mulighederne for at lave aktiviteter og fællesskaber blandt kommunens udsatte borgere. Til Odenses byportal udtaler han bl.a.:

”Mulighederne for at deltage i fysiske fællesskaber har haft trange kår i 2020 – og vil stadig have det i en del af 2021. Ensomheden er for mange blevet større under Corona, og derfor har vi med tilskud til 2021 haft fokus på at støtte foreninger i at kunne gennemføre aktiviteter med Covid-19 forbehold. Der er bl.a. givet støtte til indkøb af værnemidler til frivillige og i flere tilfælde øget tilskud til aktiviteter. Eller, som med Hjernesagen, tilskud til kommunikation med medlemmer, så ingen føler sig glemt i en tid, hvor vi stadig ikke kan mødes som før”.

Hvor der er vilje, er der vej
Jimmy Jørgensen bekræfter, at den ekstra store bevilling går til kommunikation med medlemmerne. Men han understreger også, at selvom behovet for kommunikation er ekstra stort under coronapandemien, så hænger ansøgningen ikke snævert sammen med denne:

”Det handler om at tilrettelægge kommunikationen efter vores medlemmers behov. Og vores medlemmer er for manges vedkommende handicappede, som kun sjældent eller måske aldrig får åbnet deres computer. Derfor har vi brug for at sende fysiske breve til dem – og det er dyrt”, siger Jimmy Jørgensen.

Lokalforeningen har fået midler til indkøb af en hurtig laserprinter, så man nu er i stand til at udskrive 4-500 breve på cirka et kvarter. Desuden er der givet støtte til tryk af kuverter med påtrykt logo og til porto.

”Det koster en del penge at sende fysiske breve, og det er også lidt mere besværligt end at sende en mail. Men når vi sender som PP-post på fortrykte kuverter, så sparer vi både penge – i alt koster det under 8 kr. pr. brev – og arbejde, fordi vi ikke skal bruge tid på frimærker og bare får tilsendt en faktura fra posthuset efter udsending”, siger Jimmy, som gerne vil inspirere andre lokalforeninger til at gøre det samme.

”Mange siger, at det er for dyrt og besværligt at sende fysiske breve ud til medlemmerne. Men hvor der er vilje, er der også en vej. Jeg har også søgt de andre kommuner, vores lokalforening dækker om støtte til udsendelse og venter på deres svar: Som sagt handler det om at få fat i medlemmerne der, hvor de er”, slutter Jimmy Jørgensen.