Ret til erstatning efter COVID-19?

02.08.21
For nogle patienter har nedlukningen af sundhedsvæsnet i forbindelse med Covid-19-pandemien haft store konsekvenser. Derfor er Patienterstatningen i gang med at oplyse patienter i sundhedsvæsnet om, at de i visse tilfælde kan have ret til erstatning. Det gælder fx, hvis man ikke er blevet behandlet for akut sygdom under nedlukningen af sundhedsvæsnet - eller hvis man er blevet smittet med Covid-19 under behandling og har fået varige men.

Patienterstatningen er i gang med en informationskampagne, hvor de gør opmærksom på, at danske patienter eller pårørende til afdøde patienter i visse tilfælde kan have ret til erstatning efter COVID-19-pandemien.

Først og fremmest gælder, at man skal have fået en skade for at have ret til erstatning. Behandling – eller mangel på samme – skal have gjort patienten mere syg, have ført til varige men eller medført dødsfald. Hvis ikke det er tilfældet, har man som udgangspunkt ikke ret til erstatning – heller ikke, selvom der måtte være sket fejl under behandlingen.

Dernæst er der fra Patienterstatningens side fokus på tre forskellige typer af skader:

Manglende behandling på grund af nedlukningen

Hvis man ikke er blevet tilset eller behandlet for akut eller livstruende sygdom på grund af corona-nedlukningen kan man have ret til erstatning. Det kræver bl.a. at patienten har henvendt sig med sine symptomer til sundhedsvæsnet – og det omfatter eksempelvis symptomer på blodpropper, kræft, knoglebrud og andet, som kræver akut behandling.

Smittet under behandling

Patienter (eller efterladte) kan have ret til erstatning, hvis de er blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sundhedsfaglig behandling – og har fået varige men eller er døde som følge af det. Det kan være på hospitalet, men det kan også være på plejehjemmet, i hjemmeplejen, hos fysioterapeuten mv.

Bivirkninger efter vaccine

Man kan have ret til erstatning, hvis man får sjældne og alvorlige bivirkninger til sin COVID-19-vaccination. Der er derimod ingen erstatning, hvis man får milde bivirkninger – eller bivirkninger, som forsvinder efter kort tide (dage eller et par uger).

Hvis du er i tvivl, om du har ret til at søge erstatning, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen på enten pebl.dk eller telefon 33 12 43 43. Patienterstatningen har ansvar for at indsamle alt relevant materiale i en sag, så som patient eller pårørende kan man nøjes med at udfylde et skema og beskrive sin sag så godt som muligt.

Patienterstatningen er ikke en del af klagesystemet i sundhedsvæsnet – og det vil derfor ikke have nogen konsekvenser for sundhedspersonalet, hvis du åbner en erstatningssag.