fbpx

Millionbevilling styrker behandlingen i Østdanmark

18.05.21
Nyt videnscenter skal højne kvaliteten i behandling og rehabilitering efter stroke og andre hjerneskader i Østdanmark. Fokus bliver på uddannelse af sundhedspersonale på tværs af hospitaler, kommuner og private aktører samt på forskning og innovation.

Region Hovedstaden har taget initiativ til at etablere et nyt videnscenter for neurorehabilitering på Rigshospitalet i Glostrup. Centeret skal primært styrke uddannelsen af sundhedspersonale og have fokus på de mange patientforløb, som går på tværs af hospital, kommune og private rehabiliteringscentre. Det sker blandt andet ved at samle den eksisterende viden om behandling og rehabilitering efter hjerneskade samt ved at tilbyde uddannelse og kurser til sundhedspersonale på tværs af sektorerne.

I Hjernesagen hilses det nye samlede videnscenter velkomment:

”Vi er meget glade for, at der kommer ekstra fokus på den tværsektorielle indsats og ser videnscenteret som et helt essentielt til Neurorehabiliteringshospitalet, der også er på vej i Glostrup. Det er meget vigtigt, at der kommer mere fokus på at dele viden og højne kvaliteten i særligt rehabiliteringsindsatsen på tværs af hospitaler, kommuner og private tilbud,” siger Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

Patientinddragelse
Ud over viden- og kompetenceudvikling skal det kommende videnscenter også understøtte særligt tværsektorielle forskningsprojekter og have fokus på at udvikle og afprøve nye løsninger. Det kan fx være ny teknologi, som hjælper til med at skabe mere sammenhængende patientforløb.

”Videnscenter for Neurorehabilitering skal være med til at skabe mere kontinuitet i neurorehabiliteringen i Østdanmark, hvor vi har rigtig mange aktører i form af hospitalet og kommuner, der hjælper patienterne gennem deres genoptræning. Det er en meget kompleks opgave, som vi skal være med til at understøtte og optimere. Det er essentielt, at vi i centret løser vores opgave i tæt samarbejde med kommunerne, patientforeningerne, men også inddrager patienter og pårørende i vores projekter,” siger Anne Norup, som er neuropsykolog og leder af videncenteret.

Bevillingen fra Region Hovedstaden er på 2 mio. kr. fra 2021 og herefter med 4,7 mio. kr. om året.