Gennemgang af stroke og Covid-19

21.06.21
Meget tidligt i coronapandemien begyndte man at tale om, hvordan Covid-19 eventuelt ville påvirke strokepatienter og deres behandling. Nu er de første videnskabelige studier dukket op, og professor, overlæge og medlem af Hjernesagens ekspertpanel Helle Iversen fra Rigshospitalet har gennemgået en række af dem for portalen Best Practice Nordic.

Overordnet kan Helle Iversen fortælle, at der på globalt plan har været 11.5% færre indlæggelser af patienter med stroke under coronapandemien og 13,2% færre trombolysebehandlinger. Disse tal er altså på verdensplan, men ligner faktisk de rent danske tal, hvor der har været et sammenligneligt procentuelt fald.

Faldet i indlæggelser herhjemme var størst i de første uger af den danske nedlukning, men de rettede sig hurtigt igen. Det, man også kan se af de danske tal, er, at det altovervejende har været patienter med TCI, altså passerende blodpropper i hjernen, samt lettere stroke, der ligger bag faldet af indlæggelser.

Mindre belastet i Danmark
Generelt har vi i hele det danske sundhedsvæsen mærket mindre til pandemien end mange andre steder i verden. Og det gælder også på de neurologisk afsnit, hvor strokepatienterne behandles. De største problemer, som pandemien har skabt for danske strokepatienterc, har været i forbindelse med udskrivning, og ikke mindst i forbindelse med manglende eller i hvert fald mindre intens neurorehabilitering og tilsvarende på den vedligeholdende træning.

Ikke desto mindre kan Helle Iversen med afsæt i internationale undersøgelser, som også danske afdelinger har bidraget til, konstatere, at strokepatienter, som også er smittet med Covid-19 har mere alvorlige strokes. Tilsvarende har de tillige en højere risiko for alvorlige følgevirkninger og en højere dødelighed.

Afsluttende forklarer Helle Iversen, at det stadig er uafklaret, om de ”manglende” indlæggelser med TCI og lettere strokes vil resultere i flere indlæggelser senere. Der er undersøgelser på vej omkring dette, men data er stadig i gang med at blive behandlet.

Du kan se hele gennemgangen af de forskellige studier på Best Practice Nordics hjemmeside i form af en såkaldt MedTalk med Helle Iversen.