fbpx

Coronavirus og stroke

09.03.20
Hvad betyder det aktuelle udbrud af coronavirus (COVID-19) for personer, som er ramt af blodprop eller blødning i hjernen? Hjernesagen har spurgt professor og overlæge Søren Paaske Johnsen fra Aalborg Universitet.

Nb: Artiklen er opdateret den 28. september 2020.

“COVID-19 er stadig en ny sygdom, og der er af naturlige årsager endnu beskeden viden om, hvilke konsekvenser sygdommen kan have i forskellige befolkningsgrupper”, indleder Søren Paaske Johnsen.

Han tilføjer, at det især er ældre og kronisk syge, som er i særlig risiko for at få alvorlig sygdom, hvis de bliver inficeret med COVID-19. Særligt ældre over 80 år samt personer med fx moderat til svær grad af lungesygdom, hjertekarsygdom og forhøjet blodtryk, kræftsygdom og dårligt reguleret sukkersyge.

“Mange, men ikke alle patienter med tidligere stroke eller anden alvorlig hjernesygdom vil befinde sig i denne gruppe,” siger han.

Besværet vejrtrækning
“COVID-19 sygdom medfører, at ca. 15 procent af de syge bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere 5 procent bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt,” fortsætter Søren Paaske Johnsen.

Den primære komplikation hos patienter med alvorlig COVID-19 sygdom er problemer med luftvejene, inklusiv besværet vejrtrækning og symptomer på lungebetændelse.

Følg rådene fra Sundhedsstyrelsen
Tidligere videnskabelige studier har påvist, at akutte infektioner, herunder infektioner med influenza, kan medfører en øget risiko for stroke, særligt indenfor den første uge af infektionen. Søren Paaske Johnsen understreger, at den absolutte risiko ikke er stor, og at der endnu ikke foreligger data på, i hvilket omfang dette også gør sig gældende for COVID-19.

“Men man må forvente, at det også gør sig gældende for denne infektion. Og samlet set betyder disse forhold, at patienter med tidligere stroke eller anden alvorlig hjernesygdom bør være opmærksom på at beskytte sig selv mest muligt mod at blive smittet,” understreger han.

Hjernesagen anbefaler derfor, at man følger rådene fra Sundhedsstyrelsen og øvrige myndigheder vedrørende forebyggelse. Det vil sige, at man skal undgå større forsamlinger af mennesker, holde afstand til andre mennesker (særligt hvis de ser ud til at være syge), samt holde ekstra god håndhygiejne og vaske eller afspritte hænder regelmæssigt.

Den 28. september 2020 har Sundhedsstyrelsen skærpet kravende til, hvornår der skal bæres mundbind. Det gælder bl.a. på plejehjem og hospitaler, hvor der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres til minimum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til mennesker, som har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Det anbefales i øvrigt, at man holder sig opdateret via hjemmesiden www.coronasmitte.dk