Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i kollektiv trafik

03.08.20
Som noget nyt opfordrer Sundhedsstyrelsen nu til at man bærer mundbind i den offentlige trafik, når det er svært at opretholde afstandskravene. Det gælder fx i myldretidstrafikken.

Spredningen af coronasmitte er stadig på et lavt niveau herhjemme, men i takt med at folk nu og i de kommende uger i stor udstrækning vender tilbage på arbejde, i uddannelse og på skoler, stiger risikoen for lokale udbrud af smitte og et generelt øget smittetryk.

Det er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at man bærer mundbind i myldretidstrafikken i den kollektive trafik. Styrelsen understreger dog, at mundbindet ikke erstatter de gældende anbefalinger, men blot skal betragtes som et supplement. Samt at det er væsentligt, at man bruger godkendte mundbind, og desuden anvender dem korrekt. Det vil bl.a. sige, at man kasserer mundbind efter én gangs brug.

Risiko for social slagside
Hjernesagen bakker naturligvis op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men Hjernesagen er også opmærksomme på, at anbefalingen allerede har fået efterspørgslen og dermed prisen på mundbind til at stige markant.

Det betyder, at det for mange kan være en udfordring overhovedet at skaffe tilstrækkeligt med mundbind, hvis flere familiemedlemmer benytter sig af de offentlige transportmidler dagligt. Og for nogle vil det helt givet også medføre økonomiske udfordringer.

Derfor vil Hjernesagen følge udviklingen nøje og opfordrer politikerne til at modvirke, at den nye anbefaling får en social slagside.

Læs den seneste udmelding om brug af mundbind fra Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.