Stroke-kyndige med til at afgøre AZ-vaccines skæbne i Danmark

22.03.21
Der har i de seneste uger været stor debat om Covid-19 vaccinen fra Astra Zeneca, som er under mistanke for i sjældne tilfælde at kunne give alvorlige bivirkninger i form af blodpropper i hjernen. Hjernesagen har derfor taget initiativ til, at der sidder en decideret stroke-ekspert med i det udvalg, som herhjemme skal bedømme vaccine og eventuelle bivirkninger.

”Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at brugen af vaccinen indtil videre er sat på pause i Danmark ud fra et forsigtighedsprincip: Vi ved ikke endnu, om der reelt er en sammenhæng mellem vaccinen og de hændelser med blodpropper og dødsfald, vi har hørt om gennem pressen. Men fra Hjernesagens side er vi meget glade for, at vi har dette forsigtighedsprincip i Danmark”, siger Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en gruppe eksperter, som skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem de indrapporterede bivirkninger og vaccinen – og om det i givet fald skal have indflydelse på, hvordan vi fremad skal bruge vaccinen herhjemme.

I sidste uge tog Hjernesagen sammen med Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk Neurologisk Selskab kontakt til Sundhedsstyrelsen for at sikre, at gruppen, som skal vurdere vaccinen, også omfatter personer, der har ekspertviden om netop stroke. Og vi har netop fået bekræftet, at professor og medlem af Hjernesagens ekspertudvalg, Hanne Christensen, er blevet inviteret til at deltage i ekspertudvalget.

”Nu har vi sikret, at der sidder stroke-kyndige med i gruppen, som skal vurdere vaccinen og vejlede om dens videre skæbne i Danmark. Det er meget positivt, og Hjernesagen er helt trygge ved, at myndighederne kommer til at træffe en faglig velfunderet beslutning om vaccinen”, understreger Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

Ekspertgruppen mødes senere i dag, mandag den 22. marts, og det ventes, at der kommer en i hvert fald foreløbig udtalelse om AZ-vaccinen fra de danske sundhedsmyndigheder senere i denne uge.