fbpx

Hjernesagen forsker

Der er behov for mere viden, både når det gælder behandling, genoptræning og livet med stroke og andre hjerneskader.

Hjernesagen vil gerne være med til at understøtte forskning, der på kort eller lang sigt, kan hjælpe mennesker, der lever med stroke eller andre hjerneskader.

Hjernesagen deltager derfor i en række styre- eller følgegrupper, hvor vi er med til at sikre, at patient- og pårørendeperspektivet repræsenteres i projektet.

Hjernesagen vil også gerne være med til at formidle, at vores medlemmer kan melde sig som deltagere eller forsøgspersoner i forsknings- og udviklingsprojekter.

Endelig uddeler Hjernesagen hvert år et forskningslegat til forskning indenfor stroke. Forskningsprojekter, der beskæftiger sig med rehabilitering eller livet som ramt eller pårørende, har mulighed for at søge legatet.