Ekspertpanel

Hjernesagens ekspertpanel rådgiver Hjernesagen i faglige spørgsmål.

Ekspertpanelet består af nogle af de mest respekterede fagfolk på forebyggelses- og hjerneskadeområdet i Danmark.

Ekspertpanel

kontakt-person

Jytte Kjærgaard IsaksenJytte Kjærgaard Isaksen er audiologopæd og ph.d., ansat som lektor på audiologopædi på Institut på Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet og seniorforsker på Videnscenter for Neurorehabilitering. Jyttes forskningsområde er indenfor afasi og relaterer sig bl.a. til emnerne samtalepartnertræning af fagpersoner som kommunikerer med personer med afasi, afasiens konsekvenser for hele familien samt tilgængelighed til tilbud for personer med afasi i lavindkomstlande. Involvering af personer med afasi og andre interessenter er vigtigt for Jytte i hendes forskning.


kontakt-person

Merete Christensentidligere centerchef i Center for Omsorg og Rehabilitering i Københavns Kommune. Hun er oprindeligt uddannet fysioterapeut, siden har hun suppleret med en master i offentlig administration, og været ældrechef i Jægerspris Kommune, inden hun skiftede til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Kommune, hvor hun nåede at arbejde i 18 år. I august 2021 gik hun på pension fra en stilling som centerchef i Center for Omsorg og Rehabilitering i Københavns Kommune. Hjerneskadeområdet har altid været et kerneområde for Merete og i ekspertpanelet skal hun bidrage med sin store viden om den kommunale del af rehabiliteringen.


kontakt-person

Kjeld Møller PedersenKjeld Møller Pedersens, Professor. Interesseområder er sundhedspolitik og sundhedsøkonomi, bl.a, beslutningsprocesser, økonomisk evaluering, farmacoøkonomi og incitamenter. Kjeld sidder i flere bestyrelser, bl.a. Lungeforeningen, og er formand for Filadelfia, som bl.a. driver Center for Neurorehabilitering.


kontakt-person

Anne NorupAnne Norup, leder af videncenter for neurorehabilitering og har i en årrække arbejdet klinisk og forsket indenfor neurorehabiliteringen. Aktuelt arbejder Anne Norup med moderat til svær hjerneskade og har et særligt fokus på, hvordan hele familien rammes af hjerneskaden.


kontakt-person

Bente Klarlund PedersenBente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigshospitalet og professor i integrativ medicin ved Københavns Universitet. Hun er leder af Center for Aktiv Sundhed, der forsker i Fysisk aktivitet og sundhed. Bente er kendt for sin omfattende forskning i, hvordan fysisk aktivitet kan reducere risikoen for en række sygdomme og anvendes i behandling. Hun er forfatter til mere end 600 artikler og bøger og bidrager til den offentlige debat og oplysning om sundhed. Bente Klarlund rådgiver fremover Hjernesagen om sundhed og forebyggelse


kontakt-person

Christina KruuseChristina Rostrup Kruuse er klinisk professor i neurologi ved Københavns Universitet samt overlæge og ansvarlig for afsnit for Blødninger og Blodpropper i Hjernen, Herlev Gentofte hospital. Christina arbejder videnskabeligt, tværfagligt og tværsektorielt med at undersøge sygdomsmekanismerne ved blodprop og blødning i hjernen for at finde nye behandlingsmuligheder samt optimere genoptræning. Hun har stor fokus på synliggørelse af børn som pårørende og er initiativtager sammen med Hjernesagen til informationsappen ”Hjernehjælper” målrettet børnepårørende til patienter med skade på hjernen. Christina har som medlem af bestyrelsen i Dansk Råd for Genoplivning været en aktiv del af Red Hjernen kampagnen ”Stræk Snak Smil” og er aktuelt medinitiativtager til projekt Hjerneskole mhp. af øge information om livsstilsbetingede risikofaktorer og øge den fysiske aktivitet efter en blodprop i hjernen.


kontakt-person

Hanne ChristensenHanne Christensen er klinisk professor og overlæge ved Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har siden 1998 beskæftiget sig videnskabeligt med apopleksi med fokus på klinisk forskning inden for det akutte forløb. Hanne er aktivt engageret i at optimere kvalitet i behandling af apopleksi. Hun er medlem af forskellige organisationer, blandt andet er Hanne formand for Styregruppen i Action Plan for Stroke in Europe og stiftende medlem af Women’s Initiative for Stroke in Europe (WISE).


kontakt-person

Helle IversenHelle Klingenberg Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, dr. med., Klinisk lektor, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Københavns Universitet. Helle Klingenberg Iversen har gennem mange år arbejdet med at udvikle kvaliteten af den tidlige behandling og rehabilitering af apopleksipatienter. Hun har omfattende forskningserfaring og har bl.a. arbejdet systematisk med udvikling og implementering af brugerinddragelse på apopleksiafsnit, herunder metoder til inddragelse af mennesker med kommunikative og kognitive barrierer for deltagelse. Helle Klingenberg Iversen rådgiver bl.a. Hjernesagen om brugerinddragelse, akut behandling af apopleksi og tidlig rehabilitering.


kontakt-person

Karin Spangsberg KristensenKarin Spangsberg Kristensen er projektleder på det nationale projekt ”Den Gode Genoptræningsplan”, MPH og fysioterapeut. Hun er ansat under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup og er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Neurorehabilitering. Hendes ekspertviden dækker over den eksisterende lovgivning om genoptræningsplaner. Karin har deltaget i flere arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade.


kontakt-person

Lise Randrup JensenLise Randrup Jensen er logopæd, Ph.d og ansat som lektor i Logopædi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Lise arbejder med forskning og undervisning i afasi, dvs. tab eller forstyrrelse af sprogfunktionen efter hjerneskade. Hendes forskning relaterer sig til logopædisk udredning og rehabilitering af afasi samt undervisning af pårørende og professionelle. Senest har Lise især beskæftiget mig med samtalepartnertræning til sundhedsprofessionelle med fokus på teoretiske perspektiver på ’den gode samtalepartner’, implementering af metoden samt empiriske metoder til at vurdere udbytte heraf.


kontakt-person

Søren Paaske JohnsenKlinisk Professor ved det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitetshospital. Søren Påske Johnsen rådgiver primært Hjernesagen indenfor områderne: Forekomst af apopleksi, brug af data i udviklings-og kvalitetsarbejde og ulighed i sundhed.


kontakt-person

Palle PetersenPalle Petersen, dr.med., speciallæge i neurologi, konsulent. Palle Petersen har mangeårig erfaring inden for neurologisk klinik, forskning og ledelse. Palle Petersen har bl.a. arbejdet med udvikling af nationale retningslinjer for den nationale kvalitetsdata om apopleksi.


kontakt-person

Nora Holmestad-BechmannNora Holmestad-Bechmann er fysioterapeut, specialist i neurofysioterapi og MSc. Hun er afdelingsterapeut på Rigshospitalet Glostrup. Noras ekspertområde er neurofysioterapi og neurorehabilitering, og hun har en stor interesse for hjerneskaderehabilitering – både det tværfaglige arbejde og betydningen af dette.