innerpagebanner

Nu er det tid til at søge Hjernesagens forskningslegat!

Hjernesagen uddeler igen i 2024 et forskningslegat på 50.000 kr. I anledning af foreningens 30-års jubilæum, vil legatet i 2024 blive uddelt i forbindelse med fejringen af foreningens jubilæum i Vejle d. 2. juni 2024. Hvis du er den heldige modtager, vil du blive bedt om at holde et oplæg om din forskning på dagen, hvor både landets sundhedsminister og Hjernesagens protektor HKH Prinsesse Mary er inviteret til at deltage.

 

Sådan søger du om Hjernesagens forskningslegat

Hjernesagens forskningslegat ststøtter forskning, der bidrager til viden om forebyggelse, behandling, effekt af rehabilitering, brugerinddragelse, indsatser, der hjælper pårørende og/eller bidrager med viden til et bedre liv med stroke og andre hjerneskader.

Modtageren af legatet vil blive bedt om at holde et kort oplæg om sit projekt ved Hjernesagens jubilæumsarrangement d.2. juni 2024 i Vejle i forbindelse med, at legatet  uddeles.

Hvem kan søge legatet?

Legatet kan søges af alle faggrupper. Husk, du skal være medlem af Hjernesagen for at søge legatet.

Hvad kan du søge til?

Du kan søge til løn, udstyr, rejser, omkostninger i forbindelse med indsamling af data og statistisk analyse.

Hvordan ansøger du?

Du udfylder dette ansøgningsskema og sende skemaet samt evt. bilag til admin@hjernesagen.dk

Hvornår er ansøgningsfristen?

Ansøgningsfristen er 1. marts 2024

Hvem bedømmer din ansøgning?

Ansøgningernes videnskabelige værdi bedømmes af en gruppe anerkendte forskere.

Herefter vælger Hjernesagen legatmodtageren blandt de ansøgninger, som er vurderet egnede.