innerpagebanner

Hjernesagen bidrager gerne til forskning og udvikling

Det anbefales i dag, at patient- og pårørendes perspektiver repræsenteres i forsknings- og udviklingsprojekter. Mange fonde kræver faktisk, at inddragelse er tænkt med, når man søger penge til forskningen eller til udviklingsprojekter.

Inddragelse kan ske på mange måder, og I Hjernesagen bidrager vi meget gerne.

Hvis du skal i gang med et forsknings- eller udviklingsprojekt, eller i andre sammenhænge gerne vil have patientperspektivet inddraget, er det vigtigt, at det formuleres helt klart, hvad formålet med inddragelsen er? Er der behov for et mere overordnet, generelt bidrag til at belyse viden om patienter og pårørendes perspektiv? Er der behov for, at patienter og/eller pårørende deltager i arbejdet med egen deres erfaringer eller som repræsentanter for en patient-/pårørendegruppe? Eller er der behov for, at Hjernesagen hjælper med at rekruttere mellemmer til fokusgrupper, interviews eller som testpersoner?

Få inspiration til arbejdet med patientinddragelse i denne publikation fra VIBIS og Danske Patienter. Eller kontakt os i Hjernesagen for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe din forskning videre.