Samarbejde med virksomheder

Er du virksomhed og interesseret i et samarbejde med Hjernesagen?

Hjernesagen er som en privat forening afhængig af indsamlede midler i form af eksempelvis arv, medlemskontingenter, donationer, sponsorater og salg af varer og annoncer.

Erhvervslivet er en vigtig aktør i arbejdet med at samle penge ind til udbredelse af viden om forebyggelse af stroke. Hertil kommer den vigtige indsats med at arbejde for at de mange ramte og pårørende får den rette støtte og vejledning.

Hjernesagen ønsker at samarbejde med erhvervslivet på baggrund af forpligtende og åbne aftaler. Hjernesagen vælger sine samarbejdspartnere på baggrund af en individuel vurdering. Virksomheder kan eksempelvis støtte med sponsorater, gaver, støtte til kampagner og ved køb af annoncer i foreningens blad og på hjemmesiden. Herigennem kan man opnå eksponering over for foreningens cirka 10.000 medlemmer, cirka 7.000 følgere på sociale medier og flere tusinde daglige besøgende på vores hjemmeside.

Der kan også laves aftaler om foredrag, blodtryksmålinger og andre medarbejdervendte aktiviteter, som passer ind i Hjernesagens sundhedsfremmende arbejde.

Aktuelle samarbejder med Hjernesagen

Bayer A/S

Hjernesagen har gennem flere år haft et samarbejde med Bayer A/S, som blandt andet har været med til at finansiere kampagnen Hjernen er Hovedsagen.  Læs samarbejdsaftalen her.

Boehringer Ingelheim

Hjernesagen og Boehringer Ingelheim har samarbejdet om oplysning om hjernen, hjerneskade og stroke siden 2019. Du kan læse den formelle samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim her.

Bristol-Myers Squibb (BMS)

Hjernesagen har gennem flere år haft et samarbejde med Bristol-Myers Squibb (BMS). BMS har blandt andet støttet kampagnen Hjernen er Hovedsagen, der skal bidrage til, at befolkningen forstår vigtigheden af at passe på hjernen. Læs samarbejdsaftalen for 2017 her og for 2018 her.

Lidl Danmark

Hjernesagen og Lidl Danmark indgik i 2018 et treårigt samarbejde. Hjernesagen rådgiver Lidl i forhold til kædens produkter, mens Lidl understøtter Hjernesagen gennem oplysningskampagner, sociale arrangementer, initiativer og produktsalg. Læs mere om samarbejdet med Lidl Danmark her.

Novartis

Hjernesagen indgik i 2023 et samarbejde med Novartis Healthcare A/S om at transportere hospitalsudstyr til strokeramte i Ukraine, hvor det blev distribueret videre ud til landets hospitaler og rehabiliteringscentre. Læs mere her.

Novo Nordisk A/S

Hjernesagen og Novo Nordisk Danmark A/S indledte i 2023 et samarbejde om oplysning om hjernen, og hvordan man holder den sund. Novo Nordisk har således bevilliget et beløb til en række regionale oplysnings-events, som Hjernesagen afholder. Du kan læse den fulde ordlyd af aftalen her.

Evaluering af StrokeLinjen

Hvis du i november kontakter StrokeLinjen, vil du få tilbudt at deltage i en evaluering af StrokeLinjen.

Din deltagelse er vigtig for os for at forbedre vores tilbud til dig.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Evaluering af StrokeLinjen

You have Successfully Subscribed!