Fondssamarbejde

Hjernesagen har i mange år haft rigtigt gode og velfungerende samarbejder med forskellige danske og udenlandske fonde. Det kan både være i form af direkte støtte til kampagner, rådgivningstilbud o.lign. og i form af fondsmidler, som vi administrerer på vegne af fondene - og som Hjernesagens medlemmer derfor kan søge om at få del i.

Fonde, som støtter og samarbejder med Hjernesagen

Salling Fondene

Hjernesagen indgik i 2024 en samarbejdsaftale med Salling Fondene, som yder økonomisk støtte til et projekt om blodtryksmåling i Salling Groups butikker over hele landet. Formålet er todelt: Dels at fremme sundhed og trivsel generelt – og dels at foretage forebyggende blodtryksmålinger blandt et bredt udsnit af den voksne danske befolkning. Du kan læse en pressemeddelelse om samarbejdet her.

Musholm 2021

Fondation Juchum

Hjernesagen samarbejder med Fondation Juchum om at uddele Juchum-legatet til vores medlemmer. Legatet skal understøtte, at hverdagslivet bliver så lidt muligt påvirket af at være ramt af et stroke og støtter op om sociale aktiviteter for den ramte og de pårørende for at højne livskvaliteten.

Legatet uddeles i portioner op til 15.000 kr.

TrygFonden

Hjernesagen samarbejder med TrygFonden om flere forskellige konkrete projekter. Det er således TrygFonden, som finansierer StrokeLinjen, ligesom fonden har ydet støtte til en række andre oplysnings- og rådgivningsinitiativer under Hjernesagen. I 2023 starter et nyt samarbejde mellem Hjernesagen og TrygFonden med fokus på at mindske ulighed på strokeområdet.