Fondssamarbejde

Hjernesagen har i mange år haft rigtigt gode og velfungerende samarbejder med forskellige danske og udenlandske fonde. Det kan både være i form af direkte støtte til kampagner, rådgivningstilbud o.lign. og i form af fondsmidler, som vi administrerer på vegne af fondene - og som Hjernesagens medlemmer derfor kan søge om at få del i.

Eksempler på fonde, som støtter og samarbejder med Hjernesagen

Musholm 2021

Fondation Juchum

Hjernesagen samarbejder med Fondation Juchum om at uddele Juchum-legatet til vores medlemmer. Legatet skal understøtte, at hverdagslivet bliver så lidt muligt påvirket af at være ramt af et stroke og støtter op om sociale aktiviteter for den ramte og de pårørende for at højne livskvaliteten.

Legatet uddeles i portioner op til 15.000 kr.

TrygFonden

Hjernesagen samarbejder med TrygFonden om flere forskellige konkrete projekter. Det er således TrygFonden, som finansierer StrokeLinjen, ligesom fonden har ydet støtte til en række andre oplysnings- og rådgivningsinitiativer under Hjernesagen. I 2023 starter et nyt samarbejde mellem Hjernesagen og TrygFonden med fokus på at mindske ulighed på strokeområdet.

elastiktraening aeldre mand

Zangger Fonden

Hjernesagen har en bevilling fra Zangger Fonden, der gør det muligt for os at uddele legater til vores medlemmer. Gennem Hjernesagen kan de søge om støtte fra Zangger til indsatser aflaster handicap og letter hverdagen.

Puljen uddeles i portioner op til 15.000 kroner.

Evaluering af StrokeLinjen

Hvis du i november kontakter StrokeLinjen, vil du få tilbudt at deltage i en evaluering af StrokeLinjen.

Din deltagelse er vigtig for os for at forbedre vores tilbud til dig.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Evaluering af StrokeLinjen

You have Successfully Subscribed!