fbpx
innerpagebanner

Søg et legat

Zangger-legat

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Zangger-legat for at få dækket udgifter, der kan aflaste dit handicap.

Hjernesagen har en bevilling fra Zangger Fonden, der gør det muligt for os at uddele legater til vores medlemmer.

Du kan søge om støtte, der aflaster dit handicap og letter din hverdag. Det kan fx være:

 • træningsforløb
 • psykologbehandling
 • familieterapi
 • sygdomsbehandling

Puljen uddeles i portioner op til 10.000 kroner.

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at et eventuelt legat som udgangspunkt er skattefrit.

Forudsætninger

For at ansøge om et Zangger-legat skal du opfylde følgende:

 • Du skal have søgt din kommune om støtte og fået afslag
 • Du kan tidligst ansøge efter et års medlemsskab af Hjernesagen
 • Du kan ikke søge om støtte, hvis du allerede har købt det, du søger støtte til

Sådan søger du

Du skal sende en ansøgning til Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om et Zangger-legat.

Ansøgning

I ansøgningen om legatet skriver du:

 • Dine kontaktoplysninger:
  • Navn
  • Medlemsnr.
  • Adresse
  • Telefonnr.
 • Hvad du ansøger om støtte til
 • En kort beskrivelse af dit sygdomsforløb, og hvordan den ansøgte støtte vil aflaste dig
 • Hvor stort et beløb, du søger om, og evt. prisoverslag
 • Kort beskrivelse af dine/jeres økonomiske forhold
 • Vedlæg en kopi af afslaget fra din kommune om støtte
 • Vedlæg din og din evt. ægtefælles seneste årsopgørelse fra SKAT

Juchum-legat

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Juchum-legat.

Formål

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Juchum-legat i 2020. Legatet skal understøtte, at hverdagslivet – for dig og din familie – bliver så lidt muligt påvirket af at være apopleksiramt. Herunder at dine sociale aktiviteter og din livskvalitet understøttes. Legatet er tidsbegrænset til 2020, og Hjernesagen administrerer legatmidlerne.

Du kan søge om støtte til:

 • Deltagelse i aktiviteter i Hjernesagen
 • Transport- og evt. opholdsudgifter mv. til sociale og kulturelle aktiviteter for dig og evt. din familie
 • Deltagelse i højskoleophold eller lignende i Danmark
 • Indkøb af udstyr, der muliggør deltagelse i sociale relationer og aktiviteter

Legatet uddeles i portioner op til 10.000 kr.

Da Fondation Juchum er en udenlandsk fond, vil legatet ikke være skattefrit, hvilket kan få betydning for visse ydelser fra det offentlige, fx hvis man modtager boligstøtte.

Forudsætninger

For at ansøge om et Juchum-legat skal du opfylde følgende:

 • Du skal være medlem af Hjernesagen.
 • Du kan ikke søge om støtte, hvis du allerede har betalt for det, du søger støtte til.

Sådan søger du

Du skal sende en ansøgning til Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om et Juchum-legat.

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning til Hjernesagen.
I ansøgningen skal du skrive:

 • Dine kontaktoplysninger: Navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse.
 • Hvad du søger om støtte til.
 • Kort om din sygdomsforløb og hvordan legatet vil støtte og aflaste dig.
 • Hvor stort et beløb du søger om.
 • Kort beskrive dine/jeres økonomiske forhold.
 • Hvor stort et beløb du søger om.
 • Vedlæg din og din evt. ægtefælles seneste årsopgørelse fra SKAT.

Send din ansøgning til

Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi behandler ansøgninger løbende og ud fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Du må forvente en sagsbehandlingstid på op til en måned, fra vi får din ansøgning med alle de nødvendige informationer som beskrevet ovenfor, til du får skriftligt svar.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Hjernesagens rådgivning på telefon 36 38 85 51 – mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.30-14.00 (dog lukket pga. frokost fra kl. 12.00-12.30).

Andre legatmuligheder

Du kan finde flere muligheder for at søge legater via “legatbogen.dk”.
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark.

Find legatbogen her: https://www.legatbogen.dk/find-fonde-legater