Ledige stillinger i Hjernesagen

Hjernesagen søger engageret fundraiser

Vil du arbejde for mennesker, som er ramt eller berørt af apopleksi? Har du solid erfaring som fundraiser? Vil du bidrage med udvikling af vores fundraisingindsats? Så er du måske Hjernesagens nye fuldtids fundraiser.  

Hjernesagen arbejder med at forebygge blodprop eller blødning i hjernen, kaldet apopleksi, der er den primære årsag til hjerneskader blandt voksne danskere. Vi kæmper for at forbedre vilkårene for mennesker, som er ramt eller berørt af apopleksi, og vi er ivrige efter at holde vores medlemmer og interessenter oplyst om, hvad der er aktuelt og vigtigt på vores område. Vi er nysgerrige og bliver drevet af at blive klogere på det, vi arbejder med. Kan du identificere dig med det, håber vi, at du har lyst til at blive vores nye kollega.

Hjernesagen er ved at udvikle sin strategi for vores arbejde i de kommende år. En styrket fundraisingindsats er et omdrejningspunkt i udviklingen af vores forening. Som vores nye kollega skal du have evne og lyst til at bidrage til denne del af strategiudviklingen, da du får medansvar for at udvikle, planlægge og i væsentligt omfang skabe vores fundraising med involvering af de kolleger, som i dag er i berøring med fundraisingopgaven.

Dine primære opgaver er bl.a.:

  • Konkretisering og implementering af Hjernesagens fundraisingindsats i forhold til medlemmer og events/lignende m.fl.
  • Daglig varetagelse af Hjernesagens fundraisingarbejde med opfølgning og måling, - og i koordination med Hjernesagens øvrige indsatser.
  • Du skal finde frem til relevante rabataftaler med samarbejdspartnere, således at foreningens medlemmer via foreningen får tilbud, der virker attraktive og samtidig til en fornuftig pris.
  • Du skal finde frem til relevante samarbejdspartnere og virksomheder, der er interesseret i at indgå CSR partnerskaber med Hjernesagen og derigennem også støtte hele ideen om at kunne forebygge en usund levevis, og at vi ender med fx forhøjet blodtryk.

Arbejdstiden er på 37 timer om ugen med mulighed for fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse.

Lønmæssigt følger vi statens overenskomster, uden at vi dog er lønførende.  Alternative aflønningsmodeller kan diskuteres.

Ansøgningsfrist: Fredag den 12. januar.

Vi afholder første samtale tirsdag den 23. januar og anden samtale fredag den 26. januar.

Tiltrædelse 1. marts 2018.   

Læs hele stillingsopslaget her.

For uddybende spørgsmål kontakt direktør Klaus Legau, klaus@hjernesagen.dk - eller kommunikationsansvarlig Thomas Garlov på thomas@hjernesagen.dk

Telefon: 36 75 30 88, mandag til torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00