Hjernesagens ærespris

Hvert år giver Hjernesagen sin ærespris til en person eller en organisation, der har gjort en særlig indsats på apopleksi- eller hjerneskadeområdet. Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup modtager Hjernesagens ærespris 2017 for sit engagerede arbejde med at udvikle og igangsætte ”Den Involverende Stuegang”.
Senest opdateret: 13. juni kl. 02:18

Apopleksiansvarlig overlæge ved Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup, Helle Iversen, og behandlingsansvarlig neurolog på rehabiliteringen på Rigshospitalet Glostrup, Jacob Houth, som modtog Hjernesagens ærespris 2017 på vegne af Apopleksienheden.

Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup modtager Hjernesagens ærespris 2017 for sit engagerede arbejde med at udvikle og igangsætte ”Den Involverende Stuegang”. Æresprisen består af en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov og 10.000 kr.

”Kære Apopleksienhed på Rigshospitalet Glostrup. Det er en stor glæde i dag at overrække jer Hjernesagens ærespris, der gives til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats på hjerneskadeområdet. I jeres tilfælde handler det om jeres store og engagerede arbejde med og fokus på at udvikle og igangsætte ”Den Involverende Stuegang””.

Sådan indledte Hjernesagens direktør, Klaus Legau, sin tale ved overrækkelsen af Hjernesagens ærespris den 20. maj under Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle.  

Patient og pårørende involveres i stuegangen

Hjernesagen uddeler hvert år ved foreningens repræsentantskabsmøde sin ærespris, og i år gik prisen til Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup, der gennem længere tid har fokuseret på involvering af apopleksipatienten og de pårørende i stuegangsfunktionen og udviklet og implementeret ”Den Involverende Stuegang”.

Det går ud på, at behandlerteamet sammen med patienten og de pårørende planlægger mål for både den kommende uge og mere langsigtede mål for patienten. Det har givet mere tilfredse patienter, pårørende og personale, da flere faggrupper lærer med, af og om hinanden.

”For Hjernesagen er det vigtigt, at patient og pårørende er i centrum, og at de bliver involveret i forløbet i forbindelse med behandling og udskrivelse, så der opstår så ligeværdig en proces som muligt. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at medinddragelse af patient og pårørende i rehabiliteringen øger den positive effekt, og at medbestemmelse på eget liv giver større tilfredshed og bedre muligheder fremover,” sagde Klaus Legau.

Positive tilbagemeldinger

”Når I involverer patienten og de pårørende, før I lancerer en færdig plan, er det også et udtryk for, at I har tillid til hinanden og mod til at træde ud af rollen som autoritativ, alvidende sundhedsfaglig medarbejder. Det har I fået positive tilbagemeldinger på fra patienter og pårørende, og det gør jeres indsats til en inspirerende pil, der peger fremad,” sagde Klaus Legau.

I en tid præget af effektivisering viser erfaringerne fra ”Den Involverende stuegang” også, at samarbejdet mellem patienten, de pårørende og faggrupperne rent faktisk betyder, at personalet sparer tid i sit daglige arbejde.