Økonomi i Hjernesagen

Grundlæggende om hjernesagsforeningens økonomi

Som hjernesagsforening har I jeres egen økonomi med jeres egen pengekasse. Som regel i form af en eller flere bankkonti og evt. en lille kontantkasse. Det er jeres ansvar at holde styr på pengene.

For at holde styr på jeres økonomi skal I have styr på følgende:

  • Bemyndigelser (fx af adgang til bank) og ansvar
  • Godkendelse og betaling af udgifter
  • Lægge budget
  • Udarbejdelse af årsregnskab til Landsforeningen
  • Aftale opbevaring af regnskabsmateriale, som fx bilag, kvitteringer mm.

Derudover anbefales følgende:

 

  • Valg af regnskabsprogram, evt. Excel
  • Fastlæggelse af kontoplan
  • Løbende fremlæggelse af status for bestyrelsen (fast punkt på dagsordenen)
  • Løbende udfyldelse og fremsendelse til Landsforeningen af skabeloner for gaver, honorarer og rejsegodtgørelse ved behov

 

Der er hjælp at hente i vores Kasserermanualer sammen med skabeloner til alle de nedenfor nævnte indberetninger.

 

Husk, at I altid er velkomne til at ringe til Landsforeningens bogholder og spørge om hjælp.

 

Hvert år i april skal I indsende et årsregnskab til Landsforeningen. Reglerne fremgår af vedtægterne for Hjernesagsforeningerne, § 7.

Efter generalforsamlingen fremsender bestyrelsen det reviderede regnskab med dirigentpåtegning til landsforeningen.

Årsregnskabet skal sendes senest 15. april.

Landsforeningen gennemgår regnskabet og skal bruge de oplysninger, der fremgår af skemaet, i forbindelse med fordelingen af udlodningsmidler, som foreningen er afhængig af som indtægtskilde.