Orientering om skjulte følger efter hjerneskade

Pris:

25,00 kr.

Medlemspris:

20,00 kr.

price-tooltip
Varenummer (SKU): 1011 Kategori:

Beskrivelse

Når et menneske rammes af blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), kranietraume eller anden skade i hjernen, sker der en række – ofte – dramatiske ændringer i den ramtes liv.
Ændringer der i høj grad også får betydning for de pårørende.

Omfanget af følgevirkningerne hænger sammen med, hvor i hjernen man er ramt, og hvor stor skaden er:

Ved en erhvervet hjerneskade skelner men mellem:
• Fysiske ændringer
• Kognitive ændringer
• Følelsesmæssige ændringer
• Personlighedsændringer.

Denne pjece omhandler de sidste 3 punkter. Det er vigtigt at understrege, at de kognitive, følelsesmæssige og personlighedsmæssige ændringer er nært forbundne, og at det i praktiks kan være vanskeligt at skelne mellem dem. Hvis en person har svært ved at koncentrere sig og holde overblik, kan vedkommende trække sig fra sociale situationer og blive socialt tilbageholdende. Dette kan af andre opfattes som en personlighedsændring, hvor den ramte er blevet mere indadvendt.

Det er Hjernesagens håb, at pjecen vil være til gavn både for de pårørende, den ramte selv og andre, der er i kontakt med de ramte og deres familier, og for hvem det kan være svært at forstå de ændringer, der er sket. I pjecen beskrives de skjulte følger, og der er råd og forslag til, hvordan man kan håndtere dem.

 

Institutioner, der bestiller et større antal pjecer, får efterfølgende en faktura på portoen.