Inspiration til lokale aktiviteter

 

Hvad kan du gøre, hvis det er svært at komme i gang med/få ideer til lokale aktiviteter:

  • Kontakt andre lokalforeninger og få inspiration og gode ideer.
  • Lav fælles arrangementer med andre lokalforeninger eller i regionen
  • Landsformand og direktør deltager gerne i regionale arrangementer med oplæg om foreningens arbejde.
  • Hjernesagen har oprettet et korps af fagfolk, f.eks. læger, psykologer og terapeuter, som gerne stiller op med faglige foredrag ved lokale arrangementer. De skal ofte ikke have honorar, men blot betalt transport. Kontakt sekretariatet, hvis du vil høre, hvem du kan kontakte i dit lokalområde.
  • Lav et arrangement, hvor I ser et HjerneWebinar fra hjemmesiden på storskærm og bagefter drøfter I emnet.
  • HUSK at mad og drikke tit trækker folk til arrangementer.